Instalace ERA Web Console na Windows

Pro instalaci ERA Web Console na Windows postupujte podle následujících kroků:

1.Ujistěte se, že jste nainstalovali:
Java – ERA Web Console vyžaduje Java minimálně ve verzi 7. Přesto doporučujeme používat vždy nejnovější verzi.
Apache Tomcat (6 a novější)
a na pevném disku máte uložen soubor ERA Web Console (era.war).
2.Zkopírujte soubor era.war do Tomcat složky s webovými aplikacemi (standardně C:\Program Files (x86)\Apache Software Foundation\Tomcat 7.0\webapps\).
3.Restartujte službu Apache Tomcat.
4.V internetovém prohlížeči na daném stroji otevřete adresu https://localhost/era/ – měla by se zobrazit přihlašovací obrazovka ERA Web Console.