Instalace ERA Server na Windows

Pro instalaci ERA Serveru na Windows postupujte podle následujících kroků:

1.Ujistěte se, že počítač splňuje požadavky pro instalaci.
2.Po spuštění instalační balíčku odsouhlaste licenční ujednání koncového uživatele.
3.Pokud instalujete na Failover Cluster, vyberte možnost Toto je instalace na cluster a zadejte vlastní cestu k datovým souborům aplikace. Data musí být uložena na sdíleném úložišti clusteru, ke kterému mají přístup všechny uzly clusteru.
4.Zadejte platný licenční klíč nebo vyberte možnost Aktivovat později.
5.Vyberte možnost Spustit službu pod účtem. Pod tímto účtem se spustí služba ESET Remote Administrator. Dostupné možnosti:
Účet síťové služby
Uživatelem definovaný: doména/jméno_uživatele
6.Nastavte připojení k databázi. Do databáze jsou ukládána všechna data, od přihlašovacích údajů k ERA WebConsole po protokoly z klientů.
Databáze: MySQL/MS SQL
ODBC ovladač: MySQL ODBC 5.1 Driver/MySQL ODBC 5.2 Unicode Driver/MySQL ODBC 5.3 Unicode Driver/SQL Server/SQL Server Native Client 10.0/ODBC Driver 11 for SQL Server
Název databáze: ponechte prázdné, pokud chcete použít výchozí název
Název serveru: název nebo IP adresa databázového serveru
Port používaný pro připojení k serveru
Přihlašovací údaje databázového administrátora

Poznámka: ERA Server ukládá do databáze velké části dat, proto je nutné pro korektní fungování ERA nastavit MySQL tak, aby přijímal tyto velké pakety. Pro více informací přejděte do kapitoly Řešení nejčastějších problémů.

Následně dojde k ověření připojení k databázi. V případě úspěšného připojení můžete pokračovat dalším krokem.

7.Vyberte databázového uživatele, který má přístup k databázi ESET Remote Administrator. Můžete použít existujícího uživatele nebo vytvořit nového.
8.Nastavte si heslo pro přístup k ERA WebConsole.
9.ESET Remote Administrator používá pro ověření komunikace mezi klientem a serverem certifikáty. Vybrat můžete vaše vlastní certifikáty nebo nechat ERA Server vygenerovat nové certifikáty.
10.Volitelně zadejte informace o certifikační autoritě a nastavte. Certifikační autoritu ESET Remote Administrator vytvořte kliknutím na tlačítko Další. Pokud si nastavíte vlastní heslo, zapamatujte si jej!

Již během instalace můžete provést synchronizaci statických skupin. K dispozici máte na výběr (Nesynchronizovat, Synchronizovat se sítí Windows, Synchronizovat s Active Directory). Akci dokončete kliknutím na tlačítko Další.

V případě potřeby vyberte pro instalaci ERA Serveru jinou složku.

Instalaci zahajte kliknutím na tlačítko Instalovat.

DŮLEŽITÉ: Po dokončení intstalace ERA Serveru nainstaluje také ERA Agenta. Ten zajistí sběr informací o výkonu serveru a jejich zobrazení v ERA Web Console.