Odinstalace aplikace

Pomocí této úlohy můžete z cílové stanice odinstalovat produkty ESET. Pokud odinstalujete ERA Agenta, nastavení produktu ESET spravovaného prostřednictvím agenta zůstane zachováno.

Před odinstalací doporučujeme prostřednictvím speciální politiky obnovit nastavení produktu na standardní hodnoty (především deaktivovat ochranu heslem). Po odinstalaci produktu budou všechny klientské úlohy zrušeny a jejich stav (Běží, Dokončeno, Selhala) se nemusí v závislosti na aktuálním stavu replikace v ERA Web Console zobrazit správně.

icon_section Cíl

V této části můžete vybrat klienty (jednotlivé počítače nebo celé skupiny), na kterých chcete úlohu spustit.

admin_dg_tasks_target

Kliknutím na tlačítko Přidat cíle zobrazíte všechny statické a dynamické skupiny včetně jejich členů.

admin_dg_tasks_target_list

Po vybrání klientů klikněte na tlačítko OK a přejděte do sekce Podmínka spuštění.

icon_section Podmínka spuštění – definuje, kdy se má úloha provést.

Naplánované spuštění – spustí úlohu ve stanovený čas. Úlohu můžete provést pouze jednou, naplánovat opakované spouštění nebo spuštění definovat pomocí CRON výrazu.
Ihned – spustí úlohu co nejdříve od chvíle, co klient kontaktuje ESET Remote Administrator Server a získá informace o konkrétní úloze. Pokud úloha nebude klientovi doručena do data stanoveného v sekci Platnost do, úloha bude odebrána z fronty – úloha nebude odstraněna, pouze se neprovede.
Při výskytu události – spustí úlohu, pokud se v protokolech vyskytne definovaná událost. Při definování události můžete vybrat typ protokolu, použít logický operátor a kritéria filtrování.
Při výskytu klienta v dynamické skupině – spustí úlohu při přesunutí klienta do definované dynamické skupiny. Tato možnost není dostupná při výběru jednotlivých klientů nebo statické skupiny.

Poznámka: Více informací naleznete v kapitole podmínky spuštění.

icon_section Rozšířená nastavení – tuto funkci můžete pro snížení počtu provedení úlohy v případě, že použijete podmínku spuštění "Při výskytu události" nebo "Při výskytu klienta v dynamické skupině" a zabránit tak nadměrnému spuštění úlohy. Pro více informací přejděte do kapitoly zabránění aktivace podmínky spuštění.

Po dokončení konfigurace této části klikněte na tlačítko Dokončit

icon_section Nastavení

Nastavení odinstalace aplikace

Odinstalovat – aplikaci ze seznamu:

Název balíčku – vyberte součást ERA nebo bezpečnostní produktu ERA. V seznamu se zobrazí všechny nainstalované balíčky na dané stanici.
Verze balíčku – vybrat můžete pouze konkrétní verzi dané aplikace případně odinstalovat všechny verze balíčku.
Automaticky restartovat, když je potřeba – vynutí restart operační systému, pokud jej instalace vyžaduje.

 

OdinstalovatAntivirový program třetí strany pomocí nástroje ESET AV Remover – seznam podporovaných antivirových programů naleznete v Databázi znalostí. Nejedná se o klasickou odinstalaci prostřednictvím systémového panelu Programy a funkce. Pro odstranění je použit nástroj třetí strany, který dokáže aplikaci odstranit kompletně včetně záznamů v registru.

Postup pro odinstalaci jiných antivirových nástrojů naleznete v Databázi znalostí.

icon_section Přehled

V této části se zobrazí souhrnné informace o vytvářené úloze. Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim představám a vytvoření úlohy dokončete kliknutím na tlačítko Dokončit. Úloha se vytvoří a bude připravena k použití.