Správa karantény

Pomocí této úlohy můžete spravovat objekty uložené v karanténě ERA Server, ve které jsou uloženy infikované nebo podezřelé objekty, které nalezly bezpečnostní produkty ESET na klientských stanicích.

icon_section Cíl

V této části můžete vybrat klienty (jednotlivé počítače nebo celé skupiny), na kterých chcete úlohu spustit.

admin_dg_tasks_target

Kliknutím na tlačítko Přidat cíle zobrazíte všechny statické a dynamické skupiny včetně jejich členů.

admin_dg_tasks_target_list

Po vybrání klientů klikněte na tlačítko OK a přejděte do sekce Podmínka spuštění.

icon_section Podmínka spuštění – definuje, kdy se má úloha provést.

Naplánované spuštění – spustí úlohu ve stanovený čas. Úlohu můžete provést pouze jednou, naplánovat opakované spouštění nebo spuštění definovat pomocí CRON výrazu.
Ihned – spustí úlohu co nejdříve od chvíle, co klient kontaktuje ESET Remote Administrator Server a získá informace o konkrétní úloze. Pokud úloha nebude klientovi doručena do data stanoveného v sekci Platnost do, úloha bude odebrána z fronty – úloha nebude odstraněna, pouze se neprovede.
Při výskytu události – spustí úlohu, pokud se v protokolech vyskytne definovaná událost. Při definování události můžete vybrat typ protokolu, použít logický operátor a kritéria filtrování.
Při výskytu klienta v dynamické skupině – spustí úlohu při přesunutí klienta do definované dynamické skupiny. Tato možnost není dostupná při výběru jednotlivých klientů nebo statické skupiny.

Poznámka: Více informací naleznete v kapitole podmínky spuštění.

icon_section Rozšířená nastavení – tuto funkci můžete pro snížení počtu provedení úlohy v případě, že použijete podmínku spuštění "Při výskytu události" nebo "Při výskytu klienta v dynamické skupině" a zabránit tak nadměrnému spuštění úlohy. Pro více informací přejděte do kapitoly zabránění aktivace podmínky spuštění.

Po dokončení konfigurace této části klikněte na tlačítko Dokončit

icon_section Nastavení

Nastavení správy karantény

Akce – vyberte akci, kterou chcete provést s objekty umístěnými v karanténě. K dispozici jsou následující možnosti:
- Obnovit objekt (obnoví objekt do svého původního umístění, ale nadále bude kontrolován a může být kdykoli znovu přesunut do karantény),
- Obnovit objekt a příště vyloučit (obnoví objekt do svého původního umístění a vytvoří se na něj výjimka),
- Vymazat objekt (trvale odstraní objekt).
Typ filtru – umožní filtrovat objekty v karanténě na základě níže uvedených kritérií. Filtrovat můžete podle hash objektu nebo podmínek.

Nastavení filtru kontrolních součtů

V této části zadejte kontrolní součty objektů umístěných v karanténě. Přidat je možné pouze existující objekty z karantény.

Nastavení filtru podmínek

Výskyt od/do – vyberte časové období, ve kterém se objekt nacházel v karanténě.
Minimální/maximální velikost (v bajtech) – definujte minimální a maximální velikost objektu v karanténě.
Název hrozby – vyberte typ hrozby.
Název objektu – vyberte objekt z karantény.

icon_section Přehled

V této části se zobrazí souhrnné informace o vytvářené úloze. Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim představám a vytvoření úlohy dokončete kliknutím na tlačítko Dokončit. Úloha se vytvoří a bude připravena k použití.