Volitelná kontrola

Pomocí této úlohy spustíte ruční kontrolu na cílové stanici na přítomnost škodlivého kódu.

Vypnout po dokončení kontroly – vybraním této možnosti zajistíte vypnutí počítače po dokončení kontroly.

Profil kontroly – k dispozici jsou následující možnosti:

Hloubková kontrola – předdefinovaný nejdůkladnější profil kontroly, který zkontroluje všechny soubory, což si na druhou stranu vyžádá velké množství systémových prostředků a kontrola potrvá déle.
Smart kontrolaSmart kontrola slouží pro rychlé spuštění kontroly počítače a automaticky léčí nebo odstraňuje infikované soubory a nevyžaduje interakci uživatele. Výhodou Smart kontroly je snadná obsluha, kdy není nutné cokoli dalšího konfigurovat. Smart kontrola zkontroluje všechny soubory na lokálních jednotkách a automaticky je vyléčí nebo odstraní. Úroveň léčení je nastavena na standardní úroveň.
Kontrola z kontextového menu – použije se předdefinovaný profil na klientovi a vybrat můžete cíle kontroly.
Vlastní profil – vám umožní vytvořit profil s odlišnými parametry kontroly (cíli kontroly a úrovní léčení). Výhodou tohoto profilu je, že si kontrolu můžete přizpůsobit vašim potřebám. Po dokončení nastavení si výsledný profil kontroly můžete na klientovi uložit pro použití v budoucnu. Před provedením kontroly s tímto profilem již musí být profil vytvořen. Následně při vytváření úlohy vyberte z rozbalovacího menu možnost Vlastní profil a níže zadejte název vytvořeného profilu, který chcete při kontrole použít.

Léčení

Standardně je vybrána možnost Kontrolovat a léčit. To znamená, že nalezené infiltrace budou automaticky vyléčeny, případě přesunuty do karantény.

Cíle kontroly

V této části můžete vybrat klienty (jednotlivé počítače nebo celé skupiny), na kterých chcete úlohu spustit.

icon_section Cíl

V této části můžete vybrat klienty (jednotlivé počítače nebo celé skupiny), na kterých chcete úlohu spustit.

admin_dg_tasks_target

Kliknutím na tlačítko Přidat cíle zobrazíte všechny statické a dynamické skupiny včetně jejich členů.

admin_dg_tasks_target_list

Po vybrání klientů klikněte na tlačítko OK a přejděte do sekce Podmínka spuštění.

icon_section Podmínka spuštění – definuje, kdy se má úloha provést.

Naplánované spuštění – spustí úlohu ve stanovený čas. Úlohu můžete provést pouze jednou, naplánovat opakované spouštění nebo spuštění definovat pomocí CRON výrazu.
Ihned – spustí úlohu co nejdříve od chvíle, co klient kontaktuje ESET Remote Administrator Server a získá informace o konkrétní úloze. Pokud úloha nebude klientovi doručena do data stanoveného v sekci Platnost do, úloha bude odebrána z fronty – úloha nebude odstraněna, pouze se neprovede.
Při výskytu události – spustí úlohu, pokud se v protokolech vyskytne definovaná událost. Při definování události můžete vybrat typ protokolu, použít logický operátor a kritéria filtrování.
Při výskytu klienta v dynamické skupině – spustí úlohu při přesunutí klienta do definované dynamické skupiny. Tato možnost není dostupná při výběru jednotlivých klientů nebo statické skupiny.

Poznámka: Více informací naleznete v kapitole podmínky spuštění.

icon_section Rozšířená nastavení – tuto funkci můžete pro snížení počtu provedení úlohy v případě, že použijete podmínku spuštění "Při výskytu události" nebo "Při výskytu klienta v dynamické skupině" a zabránit tak nadměrnému spuštění úlohy. Pro více informací přejděte do kapitoly zabránění aktivace podmínky spuštění.

Po dokončení konfigurace této části klikněte na tlačítko Dokončit

icon_section Přehled

V této části se zobrazí souhrnné informace o vytvářené úloze. Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim představám a vytvoření úlohy dokončete kliknutím na tlačítko Dokončit. Úloha se vytvoří a bude připravena k použití.