ERA Server

ESET Remote Administrator Server (ERAS) je výkonná součást celé infrastruktury, která zpracovává veškerá data od klientů připojených k serveru. Přenos dat z klienta na ERA Server zajišťuje ERA Agent. Pro úspěšné zpracování dat vyžaduje ERA Server stálé připojení do databáze, ve které jsou data uchovávána. Pro zajištění maximálního výkonu doporučujeme ERA Server a databázový server instalovat na rozdílné stroje.

scheme_sever_sm