Správa serverových úloh

Pomocí ERA Server můžete naplánovat následující úlohy:

Synchronizovat statické skupiny a aktualizovat informace o klientech v daných skupinách.
Nasazení ERA Agenta na klientské stanice.
Vygenerovat přehled při událostech, o kterých chcete být informováni.