Správa serverových podmínek spuštění

Pro vytvoření nové podmínky spuštění certifikátu přejděte v hlavním menu na záložku Administrace > Serverové úlohy > Podmínky spuštění, vyberte typ podmínky a klikněte na tlačítko Nová podmínka spuštění.... Níže si ukážeme vytvoření podmínky, spuštění při výskytu události.

icon_section Obecné

Zadejte název, volitelně popis, nové podmínky spuštění.

icon_section Nastavení

Vyberte typ podmínky spuštění. Pomocí této možnosti nastavíte, při jaké události se má podmínka spustit.
Vyberte typ protokolu. Podmínka se uplatí, pokud bude v daném protokolu nalezena níže definovaná událost.
Dále definujte událost, která má být spouštěčem, a vyberte logický operátor, například AND (Všechny podmínky musí být splněny).
Přidejte filtr a vyberte logický operátor, který chcete použít.

admin_new_server_trigger_log_type

V rozbalovacím menu Operace jsou dostupné následující logické operátory.

AND – všechny podmínky musí být splněny.
OR – alespoň jedna podmínka musí být splněna.
NAND – alespoň jedna podmínka nesmí být splněna.
NOR – žádná z podmínek nesmí být splněna.

icon_section Rozšířená nastavení

Zadejte počet tiků k agregaci. Touto hodnotou stanovíte, kolik tiků (splnění) je potřeba k tomu, aby se aktivovala podmínka spuštění. V našem případě zadáme hodnotu 20. Pro více informací přejděte do kapitoly zabránění aktivace podmínky spuštění.

admin_server_tasks_throttling

icon_section Přehled

V této části se zobrazí souhrnné informace o vytvářené úloze. Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim představám a vytvoření podmínky spuštění dokončete kliknutím na tlačítko Dokončit.