Importování klientů z Active Directory

Synchronizaci ESET Remote Administrator s Active Directory provedete spuštěním serverové úlohy Synchronizace statické skupiny.

V hlavním menu na záložce Administrace > Serverové úlohy je dostupná předdefinovaná úloha, kterou můžete spustit již v průběhu instalace ESET Remote Administrator. Pokud máte počítače přiřazeny v doméně, provede se synchronizace s Active Directory a všechny počítače budou přidány do výchozí skupiny Všechna zařízení.

fs_use_AD_synch

Pro ruční spuštění synchronizace vyberte typ úlohy Synchronizace statické skupiny a klikněte na tlačítko Spustit nyní. Pokud potřebujete vytvořit novou synchronizační úlohu, klikněte na tlačítko Nový.... vyberte skupinu, do které chcete nové počítače přidat. Dále vyberte objekty, které chcete synchronizovat a co se má stát v případě výskytu duplicitních počítačů. Zadejte parametry pro připojení k doménovému řadiči a Režim synchronizace nastavte na Active Directory/Open Directory/LDAP.

Synchronizaci krok za krokem máme popsanou v Databázi znalostí.

Poznámka: Pro úspěšné párování počítačů s počítači načtenými s Active Directory je nutné mít aktivní reverzní DNS záznamy.