Pořadí skupin

Na následujícím příkladu si ukážeme, v jakém pořadí jsou politiky aplikovány.

Při zjišťování pořadí politik se používají používána následující pravidla:

1.Statické skupiny jsou vyhodnocovány od svého kořene, tedy skupiny Všechna zařízení.
2.V každém uzlu jsou nejprve prohledány statické skupiny, dle jejich pořadí – podle algoritmu prohlídka do šířky.
3.Po projití všech statických skupin v daném uzlu se prochází dynamické skupiny.
4.Prochází se všichni potomci dynamické skupiny, podle toho jaké je jejich pořadí.
5.Pokud má dynamická skupina potomka, uzel se prochází celý – podle algoritmu prohlídka do hloubky. Až poté se pokračuje dalšími skupinami na stejné úrovni.
6.Prohlídka stromu končí u klientského zařízení.

Níže uvádíme praktický příklad:

Admin_policies_and_groups

Jak je vidět na obrázku výše, nejdříve bude podle prvního pravidla vyhodnocen kořen stromu, tedy statická skupina Všechna zařízení. Protože na dané úrovni se již nenachází žádné další skupiny, vyhodnocování se přesune na úroveň níže, tedy statické skupiny Ztráty a nálezy, SG1 a SG2.

Protože počítač je členem statické skupiny SG3, která je potomkem skupiny SG2, vyhodnocovány nebudou statické skupiny Ztráty a nálezy, SG1, SG2.

Ve třetím kroku se budou prohledávat skupiny SG 3, DG 1 a DG 2. Podle druhého pravidla bude prohledána nejprve statická skupina. Protože skupina SG 3 je ve třetí úrovni stromu poslední, dále budou vyhodnocovány dynamické skupiny. Nejprve skupina DG1. Protože skupina DG1 má potomky, skupina DG3 bude vyhodnocena dříve, než se přejde na další skupinu ve stejné úrovni, tedy DG2.

Dále se pokračuje skupinou DG 3. Protože nemá další potomky přecházíme zpět o úroveň výše.

Dále se pokračuje skupinou DG 2. Protože nemá další potomky a je poslední v této úrovni procházení stromu přechází na čtvrtou úroveň..

Na čtvrté úrovni je dynamická skupina DG 4 a samotný počítač. Podle pravidla čísla 6 bude počítač vyhodnocen až jako poslední a jako další v pořadí bude skupina DG 4. Dynamická skupina DG 4 má dva potomky, které je nutné zpracovat.

Do seznamu budou přidány dynamické skupiny DG 5 a DG6. Protože nemají žádné potomky, není co dále vyhodnocovat a celý proces končí u klientského počítače.

Výsledný seznam skupin:

1.Všechna zařízení
2.SG 2
3.SG 3
4.DG 1
5.DG 3
6.DG 2
7.DG 4
8.DG 5
9.DG 6
10.Počítač

V tomto pořadí se politiky budou na klienta aplikovat.