Přesunutí dynamické skupiny

Po kliknutí na ikonu ozubeného kolečka icon_cogwheel na řádku s názvem skupiny a vybráním možnosti Přesunout... se zobrazí dialogové okno se stromovou strukturou skupin. Aktuálně vybraná skupina bude potomkem cílové skupiny. Případně můžete skupinu přesunout pouhým přetažením do jiné skupiny.

Nicméně existuje několik omezení a není proto možné přesouvat skupiny zcela libovolně. V první řadě statická skupina nemůže být potomkem dynamické skupiny. Dále není možné manipulovat s předdefinovanými skupinami (například Ztráty & nálezy). Ručně vytvořené statické skupiny můžete přesouvat podle potřeby a mohou být nadřazené dynamickým skupinám.

Skupiny můžete přesouvat třemi způsoby:

Drag and drop – vyberte skupinu, kterou chcete přesunout a přetáhněte ji do jiné nadřazené skupiny.

admin_manage_DG_drag_and_drop

Klikněte na ikonu ozubeného kolečka icon_cogwheel > Změnit... a následně klikněte na tlačítko Změnit nadřazenou skupinu.

admin_manage_DG_edit

Klikněte na ikonu ozubeného kolečka icon_cogwheel > Přesunout..., následně ze seznamu vyberte cílovou skupinu a klikněte na tlačítko OK.

admin_manage_DG_move

Poznámka: Dynamická skupina bude počítače filtrovat stejně bez ohledu na svoji nadřazenou skupinu. Výběr počítačů je definován v šabloně, kterou má dynamická skupina přiřazenou.