Certifikáty

Prostřednictvím certifikátů je ověřována komunikace probíhající mezi ERA Serverem a jednotlivými prvky ERA infrastruktury (ERA Agentem a ERA Proxy).

Vytvoření nového certifikátu pomocí ERA certifikační autority
Vytvoření nového certifikátu pomocí vlastní certifikační autority
Vytvoření nové certifikační autority