Klientské certifikáty

Prostřednictvím certifikátů je ověřována komunikace probíhající mezi ERA Serverem a jednotlivými prvky ERA infrastruktury (ERA Agentem a ERA Proxy).

icon_plus Nový... – po kliknutí na toto tlačítko můžete vytvořit nový certifikát pomocí ERA certifikační autority nebo pomocí vlastní certifikační autority. Tyto certifikáty používá ERA Agent, ERA Proxy a ERA Server.

icon_edit Změnit... – pomocí této možnosti můžete upravit již existující certifikát.

icon_exportExportovat... – exportuje vybraný certifikát do souboru. Ten je vyžadován při lokální instalaci ERA Agenta.

icon_export Exportovat jako Base64... – exportuje vybraný certifikát do .txt souboru.

Zamítnout... – pokud již daný certifikát nepoužíváte, můžete jej Zamítnout, a zrušit jeho platnost.

admin_certificate_wizard