Uživatelé

Přístup uživatelům k ERA Web Console můžete omezit pomocí sad oprávnění. Nejvíce oprávnění a přístup ke všem nastavením má uživatel Administrator. Pokud používáte Active Directory, můžete namapovat doménovou bezpečnostní skupinu, a umožnit tak existujícím uživatelům přístup do ERA, bez toho aniž byste v ERA vytvářeli nové nativní uživatele.

Správu uživatelů naleznete v hlavním menu na záložce Administrace > Přístupová oprávnění > Uživatelé.

Admin_AR_Users_1

Poznámka: Po dokončení instalace ERA existuje pouze účet Administrator.