Přístupová oprávnění

Pomocí přístupových oprávnění můžete uživatelům povolit/zakázat:

1.Přístup k funkcím
2.Přístup ke statickým skupinám

Pro přístup k jednotlivým částem ERA WebConsole je nutné uživateli přidělit potřebná oprávnění.

Administrátor má přístup ke všem nastavením. Protože to představuje potenciální bezpečnostní riziko, doporučujeme vytvořit více uživatelských účtů, kdy každý z nich bude mít pouze potřebná oprávnění pro prováděních konkrétních činností.

Pro správu uživatelů přejděte v hlavním menu na záložku Administrace > Přístupová oprávnění > Uživatelé, případně Sady oprávnění.