ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Riešenie problémov

Protokoly inštalátora nájdete v umiestnení: C:\Users\%používateľskémeno%\AppData\Local\Temp\eset\.

Nižšie uvádzame prehľad chýb, ktoré sa môžu objaviť počas inštalačného procesu:

Nekompatibilný operačný systém

incompatible_OS

Pokúšate sa nainštalovať bezpečnostný produkt ESET, ktorý nie je určený pre váš operačný systém (napr., ak sa pokúšate nainštalovať ESET Endpoint Antivirus na Windows Server).

 

architecture

Pravdepodobne ste použili inštalačný balík určený pre inú verziu operačného systému. Skontrolujte, či je verzia vášho operačného systému v súlade s verziou inštalačného balíka. Verziu inštalačného balíka je možné zistiť podľa názvu daného balíka, ktorý vždy obsahuje výraz x86 alebo x64. Napríklad: PROTECT_Installer_x64_en_US.

 


Neplatný inštalátor

invalid_installer

ESET PROTECT Live inštalátor sa stane neplatným v tom prípade, že verzia bezpečnostného produktu ESET, na ktorú inštalátor odkazuje, už nie je k dispozícii na stiahnutie. Vygenerujte nový inštalátor.

 


Inštalácia nebola úspešne dokončená

installation_not_successful

Kód chyby: MSI.1303 indikuje konflikt medzi vašimi systémovými oprávneniami a inštaláciou bezpečnostného produktu ESET. Skúste nasledujúce riešenia:

Opätovne spustite inštalátor ako správca.

Zmeňte inštalačný priečinok.

 

Ak sa vám zobrazí Kód chyby: WIN.1603, prečítajte si náš článok Databázy znalostí pre viac informácií o tom, ako tento problém vyriešiť.

Pozrite si tiež nasledujúce články od spoločnosti Microsoft: Kódy chýb pre Windows InstallerKódy chýb pre MsiExec.exe a InstMsi.exe.

installation_not_successful_2

 


Na disku je nedostatok miesta

out_of_space

Toto chybové hlásenie sa zobrazí v prípade, že na disku, na ktorý má byť nainštalovaný ESET Management Agent, nie je dostatok voľného miesta. Uvoľnite miesto na disku a opätovne sa pokúste o inštaláciu.

 


Neplatný výber priečinka.

installation_invalid_folder_selected

Zvolený cieľový priečinok (prípadne cesta k priečinku), do ktorého má byť produkt nainštalovaný, neexistuje alebo ho nie je možné vytvoriť. Pre vyriešenie problému vyberte iný priečinok.

 


Táto aplikácia sa nedá spustiť na vašom PC

damaged_installer_file

Pre vyriešenie tohto problému je potrebné vytvoriť si v ESET PROTECT Web Console alebo ESET PROTECT Web Console nový inštalačný balík.

 


Systém Windows ochránil váš počítač

smart_screen

Systém Windows z bezpečnostných príčin zabránil spusteniu inštalátora. Ak chcete inštalátor spustiť, kliknite na odkaz Viac informácií pre zobrazenie podrobností o súbore a následne kliknite na možnosť Spustiť aj tak.

smart_screen_run_anyway

Ak sa vám nezobrazuje možnosť Spustiť aj tak alebo Windows blokuje stiahnutie/spustenie inštalátora, je potrebné otvoriť Zabezpečenie systému Windows > Kontrola aplikácií a prehliadača > Nastavenia ochrany na základe reputácie > Kontrola aplikácií a súborov a označiť možnosť Vypnuté. Môže byť tiež potrebné vypnúť Ochranu v reálnom čase v sekcii Ochrana pred vírusmi a hrozbami.

win_security_settings

 


Chyba aplikácie

corrupted_installer

Inštalácia nemôže pokračovať z dôvodu poškodeného inštalačného balíka. Súbor inštalátora je poškodený alebo jeho stiahnutie neprebehlo úspešne. Pre vyriešenie problému si inštalačný balík opätovne stiahnite z ESET PROTECT Web Console alebo z ESET PROTECT Web Console.

 


Systém Windows nemôže získať prístup k zadanému zariadeniu, súboru alebo zadanej ceste.

inappropriate_permissions

Toto chybové hlásenie sa zobrazí v prípade, že nemáte potrebné povolenie na prístup k súboru, súbor bol odstránený, presunutý alebo zablokovaný operačným systémom Windows. Viac informácií nájdete v nasledujúcom článku technickej podpory spoločnosti Microsoft.