ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

ESET PROTECT All-in-one inštalátor – Windows

Inštalačný balík je možné vytvoriť cez ESET PROTECT On-Prem.

Inštalačný balík nainštaluje ESET Management Agenta a rovnako dokáže nainštalovať aj nasledujúce súčasti (ak sú vybrané pri vytváraní inštalačného balíka):

Bezpečnostný produkt ESET (pre koncové zariadenie alebo server)

ESET Full Disk Encryption

ESET Inspect Connector


important

Inštalačný balík je v podobe súboru .exe a je platný len pre operačný systém Windows.

Ak inštalátor spustíte na klientskom počítači, na ktorom už je nainštalovaný bezpečnostný produkt ESET alebo ESET Management Agent, inštalátor aktualizuje daný bezpečnostný produkt alebo Agenta na verziu obsiahnutú v inštalačnom balíku.

Inštalátor je potrebné spustiť pod vstavaným účtom správcu (Administrator) alebo pod účtom doménového správcu (v prípade, že vstavaný účet správcu nie je povolený). Iní používatelia nebudú mať dostatočné práva na dokončenie inštalácie, a to ani v prípade, že sú v skupine správcov. Je preto nutné použiť vstavaný účet správcu (Administrator). Inštaláciu nie je možné úspešne dokončiť pod iným používateľským účtom ako pod účtom lokálneho alebo doménového správcu.

Všetky dáta stiahnuté z repozitára (ESET Repository alebo vlastný mirror repozitár) sú digitálne podpísané spoločnosťou ESET, pričom ESET PROTECT Server overuje hash súborov a PGP podpisy. ESET PROTECT Server generuje All-in-one inštalátor lokálne. All-in-one inštalátor preto nie je digitálne podpísaný, čo môže pri jeho sťahovaní vygenerovať upozornenie vo webovom prehliadači alebo upozornenie samotného operačného systému a zabrániť inštalácii na systémoch, kde sú nepodpísané inštalátory blokované.

Je potrebné mať na pamäti, že citlivé údaje (napr. Prístupovú frázu certifikátu) možno extrahovať, pretože sú vložené v inštalátore.

Inštalátor produktu ESET Endpoint Antivirus/Security vytvorený v ESET PROTECT On-Prem 8.1 a novších verziách podporuje Windows 10 Enterprise for Virtual Desktops a Windows 10 v režime viacerých relácií (multi-session).

Inštalačný proces


note

Ak chcete spustiť inštalátor bez zobrazenia dialógového okna, postupujte podľa pokynov pre tichú inštaláciu.

Pokiaľ sa v priebehu inštalácie vyskytol nejaký problém, prejdite do kapitoly Riešenie problémov, kde sú popísané najbežnejšie chybové hlásenia, ktoré sa môžu zobraziť pri inštalácii.

1.Spustite inštalačný balík.

Pred inštaláciou bezpečnostného produktu ESET je potrebné z počítača odinštalovať akýkoľvek bezpečnostný softvér od iného výrobcu.

Ak ste pri vytváraní inštalačného balíka zvolili možnosť zahrnúť ESET AV Remover, nástroj ESET AV Remover vám pomôže odinštalovať alebo úplne odstrániť bezpečnostný softvér tretích strán:

 

a)Označte možnosť Želám si odinštalovať nekompatibilné bezpečnostné produkty, čím zabezpečíte odstránenie/odinštalovanie bezpečnostného softvéru tretej strany, ktorý máte nainštalovaný na počítači. Pozrite si zoznam podporovaných programov, ktoré je možné týmto spôsobom odstrániť.

b)Kliknite na tlačidlo Pokračovať.

c)Po vyhľadaní nainštalovaných programov označte začiarkavacie políčka vedľa tých programov, ktoré chcete odstrániť, a kliknite na Odstrániť. Viac informácií o nástroji ESET AV Remover nájdete v našom článku Databázy znalostí.

d)Ak už ESET AV Remover odinštaloval bezpečnostný softvér tretej strany alebo ste neodstraňovali žiadny program, kliknite na tlačidlo Prejsť k inštalácii.

 

Ak na vašom počítači nepoužívate žiadny bezpečnostný produkt tretej strany, kliknite na Pokračovať.

 

epi_initial_screen

2.Ďalším krokom je konfigurácia Nastavení ochrany bezpečnostného produktu ESET:


note

Tieto nastavenia nie je možné konfigurovať, ak boli definované pri vytváraní inštalačného balíka v konzole na správu produktov ESET.

Ak chcete zapnúť ESET LiveGrid®, označte možnosť Zapnúť systém spätnej väzby ESET LiveGrid® (odporúčané).

Zvoľte, či má bezpečnostný produkt ESET detegovať potenciálne nechcené aplikácie.

V prípade potreby môžete zmeniť priečinok, do ktorého bude produkt nainštalovaný, a to kliknutím na možnosť Zmeniť inštalačný priečinok.

Kliknite na tlačidlo Pokračovať.

detection_advanced

3.Po skončení inštalácie kliknite na Hotovo. Automaticky sa otvorí hlavné okno bezpečnostného produktu ESET. Správne fungovanie ESET Management Agenta na klientskom zariadení si môžete overiť pomocou protokolu o stave (C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\EraAgentApplicationData\Logs\status.html – toto umiestnenie je predvolene skryté). V prípade, že sa vyskytnú problémy s nainštalovaným ESET Management Agentom (napríklad sa nepripája na ESET PROTECT Server), pozrite si kapitolu Riešenie problémov – pripojenie agenta.

Riešenie problémov

Pokiaľ sa v priebehu inštalácie vyskytol nejaký problém, prejdite do kapitoly Riešenie problémov, kde sú popísané najbežnejšie chybové hlásenia, ktoré sa môžu zobraziť pri inštalácii.