Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Rozwiązywanie problemów

Pliki dziennika instalatora znajdują się tutaj: C:\Users\%username%\AppData\Local\Temp\eset\ .

Poniżej znajduje się lista błędów, które mogą wystąpić podczas instalacji:

Niezgodny system operacyjny

incompatible_OS

Próbujesz zainstalować produkt zabezpieczający firmy ESET, który nie jest przeznaczony dla Twojego systemu operacyjnego (np. próbujesz zainstalować program ESET Endpoint Antivirus w systemie Windows Server).

 

architecture

Najprawdopodobniej użyto instalatora o innej liczbie bitów niż system operacyjny. Sprawdź wersję systemu operacyjnego i pakietu. Wersję pakietu można ustalić na podstawie jego nazwy, która zawsze zawiera oznaczenie „x86” lub „x64”. Przykładowo: PROTECT_Installer_x64_en_US.

 


Nieprawidłowy instalator

invalid_installer

ESET PROTECT Live Installer przestaje być prawidłowy, gdy przywołana wersja produktu zabezpieczającego firmy ESET nie jest już dostępna do pobrania. Wygeneruj nowy instalator.

 


Instalacja nie powiodła się

installation_not_successful

Kod błędu MSI.1303 wskazuje na konflikt między uprawnieniami systemu a instalacją aplikacji zabezpieczającej ESET. Wypróbuj następujące rozwiązania:

Uruchom ponownie instalator jako administrator.

Zmień folder instalacji.

 

Jeśli zostanie wyświetlony kod błędu: WIN.1603, przeczytaj nasz artykuł bazy wiedzy, aby uzyskać więcej informacji na temat rozwiązania problemu.

Zobacz także Kody błędów Instalatora Windows oraz Kody błędów MsiExec.exe i InstMsi.exe.

installation_not_successful_2

 


Brak wolnego miejsca na dysku

out_of_space

Ten problem występuje, gdy na woluminie, na którym chcesz zainstalować aplikację ESET Management Agent, nie ma wystarczająco dużo miejsca. Upewnij się, że masz wystarczająco dużo miejsca na dysku, a następnie kontynuuj instalację.

 


Wybrano nieprawidłowy folder.

installation_invalid_folder_selected

Wybrany folder lub wybrana ścieżka instalacji produktu nie istnieje i nie może zostać utworzony(a). Należy wybrać inny folder.

 


Aplikacja nie może zostać uruchomiona na tym komputerze

damaged_installer_file

Aby rozwiązać ten problem, utworzyć nowy instalator w konsoli internetowej ESET PROTECT lub w konsoli internetowej ESET PROTECT.

 


System Windows ochronił komputer

smart_screen

System Windows nie dopuścił do uruchomienia instalatora ze względów bezpieczeństwa. Aby uruchomić instalator, kliknij Więcej informacji w celu wyświetlenia szczegółów pliku, a następnie kliknij Uruchom mimo to.

smart_screen_run_anyway

Jeśli nie widzisz przycisku Uruchom mimo to lub pobieranie/uruchomienie instalatora jest zablokowane przez system Windows, otwórz Zabezpieczenia Windows, a następnie przejdź do obszaru Kontrola aplikacji i przeglądarki > Ochrona oparta na reputacji > Sprawdź aplikacje i pliki i wybierz opcję Wyłącz. Może być również konieczne wyłączenie Ochrony w czasie rzeczywistym w obszarze Ochrona przed wirusami i zagrożeniami.

win_security_settings

 


Działanie aplikacji zakończone niepowodzeniem

corrupted_installer

Nie można kontynuować instalacji ze względu na uszkodzony pakiet instalatora. Plik instalatora może być uszkodzony lub pobieranie nie powiodło się. Pobierz pakiet instalatora ponownie z konsoli internetowej ESET PROTECT lub konsoli internetowej ESET PROTECT.

 


System Windows nie może uzyskać dostępu do urządzenia, ścieżki lub pliku.

inappropriate_permissions

Ten problem występuje, gdy nie masz uprawnień dostępu do pliku albo gdy plik został usunięty, przeniesiony lub zablokowany przez system Windows. Więcej informacji można znaleźć w następującym artykule pomocy technicznej Microsoft.