ESET-ova online pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite kategoriju
Odaberite temu

ESET PROTECT cjeloviti instalacijski program – Windows

Ovaj instalacijski paket možete stvoriti na računu ESET PROTECT On-Prem.

Instalacijski paket instalira ESET Management agent, a može instalirati i sljedeće komponente (ako su odabrane tijekom stvaranja instalacijskog paketa):

ESET-ov sigurnosni program (za računalo ili server)

ESET Full Disk Encryption

ESET Inspect Connector


important

Instalacijski paket dolazi u obliku datoteke .exe i valjan je samo za operacijski sustav Windows.

Ako se instalacijski program pokrene na klijentskom računalu na kojem je već instaliran ESET-ov sigurnosni program ili ESET Management agent, instalacijski program će ga nadograditi na verziju instalacijskog programa.

Instalacijski program morate pokrenuti s pomoću ugrađenog administratorskog računa ili računa administratora domene (ako je ugrađeni administratorski račun deaktiviran). Nijedan drugi korisnik neće imati dovoljna prava pristupa, čak ni ako je član grupe administratora. Zato morate upotrijebiti ugrađeni administratorski račun jer nećete moći uspješno dovršiti instalaciju s pomoću nijednog drugog korisničkog računa osim lokalnog računa ili računa administratora domene.

Sve podatke preuzete iz repozitorija (ESET-ov repozitorij ili prilagođeni mirror repozitorija) digitalno potpisuje ESET, a ESET PROTECT server provjerava hasheve datoteka i PGP potpise. ESET PROTECT server lokalno generira cjeloviti instalacijski program. Stoga cjeloviti instalacijski program nije digitalno potpisan, zbog čega se može generirati upozorenje web preglednika tijekom preuzimanja instalacijskog programa ili generirati upozorenje operacijskog sustava i spriječiti instalacija na sustavima na kojima su blokirani nepotpisani instalacijski programi.

Imajte na umu da je moguće raspakirati osjetljive podatke (na primjer, pristupni izraz za certifikat) jer je ugrađen u instalacijski program.

Instalacijski program ESET Endpoint Antivirus/Security stvoren u ESET PROTECT On-Prem-u 8.1 i novijim verzijama podržava način rada s više sesija za Windows 10 Enterprise for Virtual Desktops i Windows 10.

Postupak instalacije


note

Ako želite pokrenuti instalacijski program bez prikazivanja prozora, slijedite upute za tihu instalaciju.

Ako je došlo do pogreške tijekom instalacije, pogledajte odjeljak za otklanjanje poteškoća da biste pronašli najčešće pogreške prilikom instalacije.

1.Pokrenite instalacijski paket.

Prije instalacije ESET-ovih sigurnosnih programa obavezno deinstalirajte sve sigurnosne programe drugih proizvođača s računala.

Ako ste prilikom stvaranja instalacijskog paketa odabrali uključiti ESET AV Remover, ESET AV Remover će vam pomoći da deinstalirate ili potpuno uklonite sigurnosni softver drugih proizvođača:

 

a)Potvrdite okvir Želim deinstalirati nekompatibilne sigurnosne programe da biste uklonili/deinstalirali sigurnosni softver drugih proizvođača koji je pokrenut ili instaliran na vašem računalu. Pogledajte popis podržanog softvera.

b)Kliknite Dalje.

c)Nakon skeniranja instaliranih aplikacija odaberite potvrdni okvir pokraj aplikacija koje želite ukloniti i kliknite Ukloni. Pojedinosti potražite u članku iz baze znanja o programu ESET AV Remover.

d)Kada ESET AV Remover deinstalira sigurnosni softver drugih proizvođača ili ako niste uklonili nijednu aplikaciju, kliknite Nastavi na instalaciju.

 

Ako na lokalnom računalu ne koristite sigurnosni program drugih proizvođača, kliknite Dalje.

 

epi_initial_screen

2.Konfiguriranje postavki zaštite ESET-ovog sigurnosnog programa:


note

Te postavke ne možete konfigurirati ako su definirane tijekom stvaranja instalacijskog paketa na ESET-ovoj upravljačkoj konzoli.

Da biste aktivirali ESET LiveGrid®, odaberite Aktiviraj sustav za povratne informacije programa ESET LiveGrid® (preporučeno).

Odaberite željenu opciju za otkrivanje potencijalno nepoželjnih aplikacija.

Putove instalacije možete promijeniti klikom na Promijeni mapu za instalaciju.

Kliknite Dalje.

detection_advanced

3.Kada se instalacija dovrši, kliknite Gotovo. ESET-ov sigurnosni program automatski će se otvoriti. Možete provjeriti dnevnik statusa (C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\EraAgentApplicationData\Logs\status.html – ova je lokacija skrivena prema standardnim postavaka) na klijentskom računalu da biste provjerili radi li ESET Management agent ispravno. Ako dođe do problema s instaliranim ESET Management agentom (na primjer, ne može se povezati na ESET PROTECT server), pogledajte Otklanjanje poteškoća s agentom.

Otklanjanje poteškoća

Ako je došlo do pogreške tijekom instalacije, pogledajte odjeljak za otklanjanje poteškoća da biste pronašli najčešće pogreške prilikom instalacije.