ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Rýchle akcie

Z domovskej obrazovky aplikácie ESET Parental Control for Android máte k dispozícii viacero rýchlych akcií. Ťuknite na ikonu + a vyberte si z dostupných možností:

Pridať čas alebo Ubrať čas. ESET Parental Control for Android vám umožní rýchlo pridať alebo ubrať povolený čas na používanie časovo obmedzených aplikácií, a to v päťminútových intervaloch až do piatich hodín.

Môžete si nastaviť aj Prázdninový režim. Stačí zadať dátum a čas, dokedy má prázdninový režim trvať – počas tohto obdobia sa nebudú uplatňovať časové obmedzenia a limity na používanie aplikácií.

Ťuknutím na Okamžité zablokovanie môžete na zariadení dieťaťa ihneď zablokovať všetky aplikácie alebo iba časovo obmedzené aplikácie do zvoleného času a dátumu.