ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Nastavenia na zariadení dieťaťa

Ak chcete na zariadení dieťaťa prejsť do rodičovských nastavení, otvorte aplikáciu ESET Parental Control for Android, ťuknite na ikonu ozubeného kolesa gear_icon alebo zvončeka epca_alert a vyberte Rodičovské nastavenia.


important

Ikona zvončeka epca_alert sa zobrazí namiesto ikony ozubeného kolesa gear_icon vtedy, keď sa v aplikácii ESET Parental Control for Android vyžaduje akcia rodiča.

Zadajte prístupové údaje k svojmu účtu ESET HOME a ťuknite na možnosť Potvrdiť. Kým budete mať aplikáciu ESET Parental Control for Android otvorenú na obrazovke, rodičovské nastavenia zostanú dostupné. Keď ukončíte prácu s aplikáciou ESET Parental Control for Android, automaticky sa zapne rodičovská ochrana.

Ak potrebujete na zariadení dieťaťa pracovať s funkciami, ktoré sú blokované aplikáciou ESET Parental Control for Android, je nutné ESET Parental Control for Android dočasne pozastaviť. Na deaktiváciu aplikácie ESET Parental Control for Android otvorte ESET Parental Control for Android, ťuknite na ikonu ozubeného kolesa gear_icon a vyberte možnosť Dočasne pozastaviť. Toto dočasné pozastavenie bude trvať až do chvíle, kým ho priamo v aplikácii ESET Parental Control for Android opäť manuálne nedeaktivujete alebo sa nevypne obrazovka.