Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Ogólne

Resetuj kod PIN rodzica — czterocyfrowy kod PIN rodzica służy do ochrony ustawień aplikacji na urządzeniu dziecka. Uniemożliwia również dzieciom odinstalowanie aplikacji ESET Parental Control for Android.

Wymagaj kodu PIN — (dostępne wyłącznie na urządzeniu rodzica) — jeśli funkcja ta jest włączona, do uzyskania dostępu do aplikacji Kontrola rodzicielska i zareagowania na zapytania dzieci wymagane jest podanie kodu PIN rodzica. Zapobiega to użyciu urządzenia rodzica przez dziecko w celu obejścia skonfigurowanych ustawień.

Wysyłanie raportów — szczegółowe podsumowania działań dziecka mogą być wysyłane na Twój adres e-mail.

Częstotliwość — ustawienie częstotliwości wysyłania raportów pocztą e-mail.

Anonimowe statystyki użytkowania — ta opcja powoduje wysyłanie anonimowych informacji na temat działania aplikacji ESET Parental Control for Android, które pomagają nam w doskonaleniu zarówno tej aplikacji, jak i usług.

Przesyłanie raportów o awariach — ta opcja powoduje wysyłanie do nas raportów na temat awarii, nieprawidłowego działania i innych problemów, co pomaga nam w doskonaleniu aplikacji.

Tydzień rozpoczyna się od — ta opcja umożliwia wskazanie, czy w danym regionie tydzień zaczyna się w poniedziałek, czy w niedzielę. Ma to wpływ na wygląd kalendarza w sekcji Limity czasu.