Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Alerty

W tej sekcji można wybrać działania na urządzeniu dziecka, które spowodują wyświetlenie alertu na urządzeniu rodzica. Wszystkie alerty są domyślnie wysyłane na Twój adres e-mail i do Twojego urządzenia. Po usunięciu zaznaczenia opcji Alert w wiadomości e-mail alerty będą wyświetlane na ekranie głównym aplikacji ESET Parental Control for Android i w portalu kontroli rodzicielskiej.

Alerty mogą być wyświetlane w następujących sytuacjach:

Odwiedzanie nieodpowiednich witryn

Używanie nieodpowiednich aplikacji

Przekroczenie limitu czasu na korzystanie z aplikacji ograniczonych czasowo

Nieużywanie urządzenia dziecka przez określoną liczbę dni

Dostępność nowej wersji aplikacji ESET Parental Control for Android

Zainstalowanie nowej aplikacji na urządzeniu dziecka

Urządzenie nie jest skonfigurowane optymalnie pod kątem aplikacji ESET Parental Control for Android

Na urządzeniu dziecka wprowadzono nieprawidłowy kod PIN rodzica. Ta opcja ostrzega o próbach odgadnięcia kodu PIN rodzica przez dziecko