Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Szybkie czynności

Z poziomu ekranu głównego programu ESET Parental Control for Android można szybko wykonać wiele czynności. Naciśnij przycisk + i wybierz:

Dodaj czas lub Skróć czas. W aplikacji ESET Parental Control for Android można szybko dodawać lub skracać czas na korzystanie z aplikacji ograniczonych czasowo z dokładnością do pięciu minut. Maksymalna wartość to pięć godzin.

Można również skonfigurować tryb wakacyjny. W tym trybie można ustawić godzinę i datę, do kiedy limity czasu i zakres czasu mają być wyłączone.

Naciśnij pozycję Natychmiastowa blokada, aby natychmiast zablokować wszystkie aplikacje lub tylko aplikacje ograniczone czasowo do określonej daty i godziny.