Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Ustawienia na urządzeniu dziecka

Aby uzyskać dostęp do ustawień rodzicielskich na urządzeniu dziecka, otwórz aplikację ESET Parental Control for Android, dotknij ikony koła zębatego gear_icon lub ikony dzwonka epca_alert i wybierz Ustawienia rodzicielskie.


important

Ikona dzwonka epca_alert jest wyświetlana zamiast ikony koła zębatego gear_icon, gdy wymagane jest wykonanie działania przez rodzica w programie ESET Parental Control for Android.

Wpisz swoje poświadczenia ESET HOME i wybierz Enter. Możesz uzyskać dostęp do ustawień rodzicielskich, gdy ESET Parental Control for Android jest na ekranie. Po wyjściu z ESET Parental Control for Android ochrona rodzicielska włącza się automatycznie.

Aby uzyskać dostęp do funkcji blokowanych przez aplikację ESET Parental Control for Android na urządzeniu dziecka, tymczasowo dezaktywuj aplikację ESET Parental Control for Android. W celu dezaktywacji aplikacji ESET Parental Control for Android otwórz aplikację ESET Parental Control for Android, naciśnij ikonę koła zębatego gear_icon i wybierz opcję Tymczasowa dezaktywacja. Aplikacja będzie dezaktywowana do momentu jej ręcznej ponownej aktywacji z poziomu aplikacji ESET Parental Control for Android lub do wyłączenia ekranu urządzenia.