Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Instalacja — kreator uruchamiania

Przy pierwszym otwarciu ESET Parental Control for Android zostanie wyświetlony monit o skonfigurowanie ESET Parental Control for Android

Konfiguracja ESET Parental Control for Android na urządzeniu rodzica

1.Wybierz swój Kraj i język, którego chcesz używać w programie ESET Parental Control for Android. Dotknij opcji Akceptuj. Naciskając przycisk Akceptuj, zgadzasz się na Umowę licencyjną użytkownika końcowego i akceptujesz Politykę prywatności.

2.Zaznacz, jeżeli chcesz uczestniczyć w Programie poprawy jakości doświadczeń użytkowników. Można to później zmienić w ustawieniach programu. Więcej informacji o Programie poprawy jakości doświadczeń użytkowników znajdziesz tutaj. Określ, czy chcesz dostawać z ESET Parental Control for Android informacje o nowych produktach i zniżkach promocyjnych firmy ESET. Dotknij opcji Dalej, aby potwierdzić swoje wybory.

3.Wybierz opcję Rodzic. Te same narzędzia i ustawienia dla rodzica można znaleźć w aplikacji w portalu ESET HOME.

4.Zaloguj się na swoje konto ESET HOME. Jeśli nie masz konta, możesz je utworzyć.

5.Jeśli instalujesz ESET Parental Control for Android po raz pierwszy, zostaniesz poproszony o ustanowienie kodu PIN rodzica. Czterocyfrowy PIN służy do uzyskiwania dostępu do ustawień rodzicielskich na urządzeniu dziecka. Dlatego zalecamy użycie silnego kodu PIN.

6.Wybierz pozycję OK, aby uruchomić ESET Parental Control for Android.

7.Jeśli nie masz żadnego profilu dziecka, musisz go utworzyć. Aby utworzyć nowy profil dziecka, naciśnij przycisk + w prawym dolnym rogu. Wprowadź imię dziecka i wypełnij pola Płeć, Wiek i Data urodzenia. Informacja o wieku służy filtrowaniu nieodpowiednich aplikacji i witryn. Możesz również dodać zdjęcie lub awatar dziecka. W tym celu naciśnij ikonę aparatu i wybierz zdjęcie z urządzenia. Po zakończeniu czynności naciśnij przycisk Zapisz.

 

Konfigurowanie ESET Parental Control for Android na urządzeniu dziecka


important

Różnice w kreatorze uruchamiania

Ten przewodnik jest dotyczy urządzeń z androidem. Ustawienia uprawnień mogą się różnić w zależności od producenta urządzenia.

1.Wybierz swój Kraj i język, którego chcesz używać w programie ESET Parental Control for Android. Dotknij opcji Akceptuj. Naciskając przycisk Akceptuj, zgadzasz się na Umowę licencyjną użytkownika końcowego i akceptujesz Politykę prywatności.

2.Zaznacz, jeżeli chcesz uczestniczyć w Programie poprawy jakości doświadczeń użytkowników. Można to później zmienić w ustawieniach programu. Określ, czy chcesz dostawać z ESET Parental Control for Android informacje o nowych produktach i zniżkach promocyjnych firmy ESET. Dotknij opcji Dalej, aby potwierdzić swoje wybory.

3.Wybierz dziecko.

4.Zaloguj się na swoje konto ESET HOME. Jeśli nie masz konta, musisz je utworzyć.

arrow_down_homeZaloguj się na istniejące konto ESET HOME
arrow_down_homeTworzenie nowego konta ESET HOME

5.Jeśli używasz ESET Parental Control for Android po raz pierwszy, zostaniesz poproszony o ustanowienie kodu PIN rodzica. Czterocyfrowy PIN służy do uzyskiwania dostępu do ustawień rodzicielskich na urządzeniu dziecka. Dlatego zalecamy użycie silnego PIN.

6.Wybierz istniejący profil dziecka lub utwórz nowy. Jeśli nie masz żadnego profilu dziecka, musisz go utworzyć. Aby utworzyć nowy profil dziecka, naciśnij przycisk +. Wprowadź imię dziecka i wypełnij pola Płeć, Wiek i Data urodzenia. Informacja o wieku służy filtrowaniu nieodpowiednich aplikacji i witryn. Możesz również dodać zdjęcie lub awatar dziecka. W tym celu naciśnij ikonę aparatu i wybierz zdjęcie z urządzenia. Po zakończeniu czynności naciśnij przycisk Zapisz.

7.Na następnym ekranie zostaniesz poinstruowany, jak włączyć monitorowanie aplikacji. Dotknij opcji Dalej.

8.W ustawieniach ułatwień dostępu wybierz pozycję Parental Control.

9.Dotknij ikony przełącznika, aby umożliwić ESET Parental Control for Android korzystanie z usługi.

10.Kliknij Zezwól, aby potwierdzić swój wybór.

11.Nastąpi powrót do aplikacji ESET Parental Control for Android. Dotknij przycisku Dalej, aby kontynuować i przyznać uprawnienia dostępu do użycia.

12.Wybierz opcję Parental Control.

13.Dotknij przełącznika, aby przyznać prawa do użycia programowi ESET Parental Control for Android.

14.Nastąpi powrót do aplikacji ESET Parental Control for Android. Dotknij przycisku Dalej, aby kontynuować i przyznać uprawnienia Wyświetlania na wierzchu, dzięki czemu ESET Parental Control for Android będzie w stanie blokować zawartość ekranu.

15.Dotknij przycisku przełączania, aby zezwolić na wyświetlanie ESET Parental Control for Android nad innymi aplikacjami.

16.Nastąpi powrót do aplikacji ESET Parental Control for Android. Dotknij przycisku Dalej, aby włączyć ochronę przed odinstalowaniem. Ochrona przed odinstalowaniem uniemożliwi odinstalowanie ESET Parental Control for Android.

17.Dotknij opcji Aktywuj tę aplikację administratora urządzenia.

18.Dotknij opcji Dalej, aby przyznać uprawnienia niezbędne do prawidłowego działania programu ESET Parental Control for Android.

19.Dotknij opcji Zezwalaj, aby umożliwić ESET Parental Control for Android zarządzanie połączeniami telefonicznymi.

20.Dotknij opcji Zezwalaj tylko podczas korzystania z aplikacji, aby umożliwić ESET Parental Control for Android dostęp do lokalizacji urządzenia dziecka.

21.Dotknij opcji Zezwalaj, aby przyznać ESET Parental Control for Android dostęp do lokalizacji w tle.

22.Dotknij opcji Zezwalaj przez cały czas.

23.Kliknij przycisk Włącz, aby zakończyć konfigurację. Ochrona rodzicielska jest teraz aktywna.

 

Nadużywanie konta gościa

Zalecamy wyłączenie konta gościa na urządzeniu dziecka, aby uniemożliwić dziecku jego nadużywanie w celu obejścia aplikacji ESET Parental Control for Android.

W fabrycznie zainstalowanym systemie Android:

1.Otwórz na urządzeniu aplikację Ustawienia.

2.Dotknij kolejno opcji System -> Zaawansowane -> Wielu użytkowników.

3.Dotknij przełącznika, aby wyłączyć funkcję Wielu użytkowników.

Te ustawienia mogą się różnić w zależności od producenta urządzenia.


important

Ochrona baterii

Wielu producentów urządzeń wprowadziło funkcję ochrony baterii lub opcje oszczędzania baterii w urządzeniach z systemem Android 5 i jego nowszych wersjach. W przypadku urządzeń z tą funkcją trzeba utworzyć wyjątek, aby aplikacja ESET Parental Control for Android mogła działać przy włączonej opcji oszczędzania baterii. Aby utworzyć wyjątek, skorzystaj z dokumentacji producenta urządzenia.