Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Program poprawy jakości doświadczeń użytkowników

Uczestnicy Programu poprawy jakości doświadczeń użytkowników dostarczają firmie ESET anonimowych informacji dotyczących sposobu korzystania z jej produktów. Więcej informacji na temat przetwarzania danych zawiera nasza polityka prywatności.

Zgoda uczestnika

Udział w tym programie jest dobrowolny i wymaga zgody uczestnika. Po dołączeniu do programu uczestnictwo w nim ma charakter pasywny, co oznacza, że użytkownik nie musi podejmować żadnych dodatkowych działań. Zgodę na udział w programie można cofnąć w dowolnej chwili w ustawieniach produktu. Uniemożliwi nam to dalsze przetwarzanie anonimowych danych pozyskiwanych od użytkownika.

Jakie rodzaje informacji zbieramy?

Dane dotyczące interakcji z produktem

Na podstawie tych informacji wiemy więcej o tym, jak są używane nasze produkty. Dzięki temu wiemy na przykład, które funkcje są wykorzystywane częściej, które ustawienia modyfikują użytkownicy lub ile czasu poświęcają oni na używanie produktu.

Dane dotyczące urządzeń

Te informacje zbieramy po to, by wiedzieć, gdzie i na jakich urządzeniach są używane nasze produkty. Są to z reguły takie dane, jak model urządzenia, kraj oraz wersja i nazwa systemu operacyjnego.

Dane dotyczące diagnostyki błędów

Zbieramy także informacje o błędach i awariach, na przykład o tym, jaki wystąpił błąd i jakie działania do niego doprowadziły.

Dlaczego zbieramy te informacje?

Te anonimowe informacje umożliwiają nam doskonalenie produktów dla naszych użytkowników. Pomagają nam one optymalnie dostosowywać produkty do potrzeb użytkowników, upraszczać ich obsługę i zapewniać ich bezawaryjne działanie.

Kto administruje tymi informacjami?

Wyłącznym administratorem danych zbieranych w ramach programu jest firma ESET, spol. s r.o. Danych tych nie udostępniamy osobom trzecim.