Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Dzieci

Profil dziecka można utworzyć lub edytować w ustawieniach w obszarze Dzieci. Aby uzyskać dostęp do ustawień w obszarze Dzieci:

1.Przejdź do głównego menu, naciskając three_dots_menu.

2.Wybierz pozycję Dzieci.

Aby utworzyć nowy profil dziecka, naciśnij przycisk + w prawym dolnym rogu. Wprowadź imię dziecka i wypełnij pola Płeć, Wiek i Data urodzenia. Informacja o wieku służy filtrowaniu nieodpowiednich aplikacji i witryn. Możesz również dodać zdjęcie lub awatar dziecka. W tym celu naciśnij ikonę aparatu i wybierz zdjęcie z urządzenia. Po zakończeniu czynności naciśnij przycisk Zapisz.

Aby edytować istniejący profil dziecka:

1.Wybierz profil, który chcesz edytować.

2.Po zakończeniu wprowadzania zmian naciśnij przycisk Zapisz.

Usuwanie profilu dziecka

Aby usunąć profil dziecka, musi zostać spełniony co najmniej jeden z następujących warunków:

Żadne urządzenie nie jest przypisane do profilu dziecka.

W ciągu ostatnich trzech dni żadne urządzenie przypisane do profilu dziecka nie było aktywne.


warning

Usuwanie profilu dziecka

Usunięcie profilu dziecka w produkcie ESET Parental Control for Android spowoduje, że urządzenia przypisane do tego profilu przestaną działać.

Usuwanie profilu dziecka w portalu ESET HOME

1.Przejdź do sekcji Parental Control portalu ESET HOME.

2.Wybierz profil, który chcesz usunąć.

3.Naciśnij pozycję Profil.

4.Naciśnij pozycję Usuń profil.

5.Naciśnij pozycję Usuń, aby potwierdzić.

Usuwanie profilu dziecka za pomocą aplikacji ESET Parental Control for Android

1.Otwórz aplikację ESET Parental Control for Android na urządzeniu.

2.Naciśnij przycisk Dzieci w menu głównym three_dots_menu.

3.Wybierz profil, który chcesz usunąć.

4.Naciśnij ikonę kosza.

5.Naciśnij pozycję Usuń, aby potwierdzić.