ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Strážce aplikací

Strážce aplikací umožňuje rodičům rozhodnout, jaké aplikace bude dítě používat a jak dlouho. Seznam aplikací je stažen ze zařízení dítěte jedna ku jedné. Vyberte si z pěti přednastavených věkových skupin s výchozími hodnotami pro blokovaný nebo povolený obsah. Nastavení si upravte dle vlastních potřeb.

Blokování nevhodných aplikací – tato sekce zjednodušuje starosti rodičům tím, že zobrazuje pouze aplikace vhodné pro danou věkovou skupinu dítěte. Aplikace, které budou z hlediska věku nevhodné, budou zablokovány.

Aplikace – Aplikace jsou rozděleny do tří kategorií:

Neomezené icon_unlimited – Tyto aplikace budou vždy povoleny a děti je mohou využívat bez omezení.

Blokovanéicon_blocked – Aplikace z této kategorie budou vždy blokovány a přístup k nim bude odepřen.

Časově omezené icon_timelimited – Aplikace zařazené do této kategorie mohou děti používat. Rodiče pro tyto aplikace mohou upravovat časový limit. Jedná se zejména o zábavné a herní aplikace.

Rodiče mohou kategorie aplikací měnit, zobrazit veškeré instalované aplikace a třídit dle kategorií. Ke změně kategorie je třeba ťuknout na vybranou aplikaci a zvolit kategorii.

Omezit aplikace – Jestliže je tato možnost povolena, časové limity budou uplatněny na časově omezené aplikace. Seznam časově omezených aplikací icon_timelimited najdete ve volbách aplikace.

Časový limit – Tato část je k dispozici pouze v případě, že volba Omezení aplikací je povolena. Funkce umožňuje nastavení denních limitů pro časově omezené aplikace icon_timelimited.

Ochrana před vybitím – pokud úroveň kapacity baterie v telefonu dítěte klesne pod vybranou hodnotu, spořič zablokuje časově omezené aplikace k prodloužení výdrže baterie na zařízení dítěte.

Rychlý zámek – Tato funkce okamžitě zablokuje časově omezené aplikace nebo veškeré aplikace do konkrétního data a času.

 

appguard


note

Další informace o aplikaci

1.Klikněte na aplikaci, kterou chcete spravovat.

2.Klikněte na ikonu Informace.

3.Následně budete přesměrování na stránku aplikace v Obchodě Play, kde získáte podrobnější informace o aplikaci.

V části Strážce aplikací budou mít časově omezené aplikace stanoven časový limit pro jejich užití na zařízení dítěte. Rodiče mohou dítěti povolit užívání aplikací po konkrétní dobu v určitých částech dne. V aplikaci je možné nastavit rozdílné časové limity pro školní dny i dny mimoškolní.

Po vymezenou dobu, například po dobu prázdnin, můžete dočasně deaktivovat časové limity. K tomu využijete Režim prázdnin, ve kterém zadejte datum a čas začátku a konce platnosti režimu.


note

Blokované

Pokud deaktivujete blokování aplikací, ale ponecháte strážce aplikací zapnutého, monitorování zůstane aktivní a budou sbírány informace o používaných aplikacích.