ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Rychlé akce

Z domovské obrazovky ESET Parental Control for Android můžete provádět rychlé akce. Ťukněte na tlačítko + a vyberte možnost:

Přidat čas nebo Omezit čas. ESET Parental Control for Android umožní rychle přidat nebo zkrátit čas pro časově omezené aplikace v rozmezí pěti minut a pěti hodin.

Po vymezenou dobu, například po dobu prázdnin, můžete dočasně deaktivovat časové limity. K tomu využijete Režim prázdnin, ve kterém zadejte datum a čas začátku a konce platnosti režimu.

Ťukněte na Rychlý zámek k okamžitému zablokování všech nebo časově omezených aplikací, kde zároveň nastavíte datum a čas konce blokace.