ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Nastavení na zařízení dítěte

Pro přístup do rodičovského nastavení na zařízení dítěte spusťte aplikaci ESET Parental Control for Android, ťukněte na ikonu ozubeného kolečka gear_icon nebo ikonu zvonečku epca_alert a vyberte možnost Rodičovské nastavení.


important

Ikona zvonečku epca_alert se zobrazuje místo ikony ozubeného kolečka gear_icon v případě, kdy je v ESET Parental Control for Android vyžadována akce ze strany rodiče.

Zadejte přihlašovací údaje ke svému účtu ESET HOME a ťukněte na Potvrdit. Pokud máte ESET Parental Control for Android otevřený, můžete provádět libovolná rodičovská nastavení. Jakmile ESET Parental Control for Android zavřete nebo zhasne obrazovka, rodičovská ochrana se automaticky zapne.

Abyste na zařízení dítěte mohli pracovat s funkcemi blokovanými produktem ESET Parental Control for Android, je třeba tuto aplikaci dočasně pozastavit. Spusťte aplikaci ESET Parental Control for Android, klikněte na ikonu ozubeného kolečka gear_icon (zvonečku epca_alert) a vyberte možnost Dočasně pozastavit. Zadejte přihlašovací údaje ke svému účtu ESET HOME a ťukněte na Potvrdit. Ťuknutím na Zavřít zavřete aplikaci ESET Parental Control for Android a můžete pokračovat ve výše zmíněné práci. Pozastavení bude aktivní do doby, než ochranu produktem ESET Parental Control for Android opět obnovíte nebo než zhasne obrazovka zařízení.