ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Dítě

Profil dítěte vytvoříte nebo upravíte v části Dítě. Pro přístup do nastavení dítěte:

1.Ťukněte na ikonu hlavního menu three_dots_menu.

2.Ťukněte na položku Dítě.

K vytvoření nového profilu dítěte ťukněte na tlačítko se symbolem + v pravém dolním rohu. Napište jméno dítěte, vyberte Pohlaví, zadejte Věk Datum jeho narození. Věk dítěte je důležitý k filtrování nevhodných aplikací a webových stránek. Rovněž můžete vložit profilovou fotografii dítěte či jiný avatar. Pro přidání profilového obrázku ťukněte na ikonu fotoaparátu a vyberte obrázek ze zařízení. Jakmile proces dokončíte, ťukněte na Uložit.

Pro úpravu existujícího profilu dítěte:

1.Vyberte profil dítěte, který chcete upravit.

2.Jakmile úpravy ukončíte, ťukněte na Uložit.

Vymazání profilu dítěte

Pokud chcete smazat profil dítěte, musí platit alespoň jedna z podmínek:

Žádné zařízení není přiřazené k profilu dítěte.

Žádné zařízení přiřazené k profilu dítěte nebylo aktivní v posledních třech dnech.


warning

Vymazání profilu dítěte

Vymazáním profilu dítěte dojde k tomu, že ESET Parental Control for Android na zařízení přiřazeném k danému profilu přestane fungovat.

Odstranění profilu dítěte v ESET HOME

1.Na portále ESET HOME přejdete do části Parental Control.

2.Vyberte profil dítěte, který chcete vymazat.

3.ťukněte na Profil,

4.dále na Odstranit profil,

5.Pro potvrzení ťukněte na Odstranit.

Odstranění profilu dítěte v aplikaci ESET Parental Control for Android

1.Otevřete na svém zařízení aplikaci ESET Parental Control for Android.

2.V hlavním menu three_dots_menu ťukněte na položku Dítě.

3.Vyberte profil dítěte, který chcete vymazat.

4.Ťukněte ve vybraném profilu na ikonu koše.

5.Pro potvrzení ťukněte na Odstranit.