Κανόνες rules_active

Η οθόνη Κανόνες σάς επιτρέπει να ενεργοποιήσετε, να απενεργοποιήσετε ή να διαμορφώσετε τις δύο κύριες δυνατότητες του προγράμματος, την Προστασία διαδικτύου και την Προστασία εφαρμογών:

Προστασία εφαρμογών

Προστασία διαδικτύου