Προστασία διαδικτύου

Μπορείτε να βρείτε λεπτομερείς αναφορές για την Προστασία διαδικτύου από το μενού. Πατήστε το εικονίδιο μενού three_dots_menu > Αναφορές > Προστασία διαδικτύου.

Στην ενότητα Προστασία διαδικτύου, ο γονέας μπορεί να δει όλες τις επισκέψεις σε κατάλληλους και ακατάλληλους ιστότοπους, καθώς και σε αποκλεισμένους ιστότοπους. Κάθε κατηγορία μπορεί να αποκλειστεί ή να καταργηθεί ο αποκλεισμός της από την αναφορά.

Οι Αποκλεισμένοι ιστότοποι είναι ακατάλληλοι ιστότοποι που έχουν αποκλειστεί από το ESET Parental Control. Εάν ο αποκλεισμός των ακατάλληλων ιστότοπων έχει απενεργοποιηθεί, το παιδί μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε ακατάλληλους ιστότοπους και αυτοί θα εμφανιστούν στην ενότητα Επισκέψεις σε ακατάλληλο ιστότοπο.

Στην ενότητα Επισκέψεις σε κατάλληλους ιστότοπους μπορείτε να βρείτε τους κατάλληλους ιστότοπους που επισκέφτηκε το παιδί ταξινομημένους κατά κατηγορίες. Πατήστε μια κατηγορία για να εμφανιστούν πιο συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τους ιστότοπους που επισκέφτηκε το παιδί σας. Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε έναν ιστότοπο εδώ και να δημιουργήσετε μια εξαίρεση για να αλλάξετε τον συγκεκριμένο ιστότοπο σε κατάλληλο ή ακατάλληλο.