Μη αυτόματη προσθήκη εξαίρεσης

Μπορείτε να αποκλείσετε ή να επιτρέψετε έναν ιστότοπο μη αυτόματα, προσθέτοντας τη διεύθυνση URL του στη λίστα εξαιρέσεων του ESET Parental Control.

 

1.Πατήστε το στοιχείο Κανόνες > στην Ενότητα Προστασία διαδικτύου πατήστε Εξαιρέσεις.

2.Πατήστε το εικονίδιο +.

3.Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL για τον ιστότοπο που θέλετε να επιτρέψετε ή να αποκλείσετε.

4.Επιλέξτε κατάλληλο ή ακατάλληλο για τη βαθμολόγηση του ιστότοπου.