Εγκατάσταση

Μπορείτε να βρείτε λεπτομερείς οδηγίες για τον τρόπο εγκατάστασης του προϊόντος σε αυτό το άρθρο της Γνωσιακής βάσης:
https://support.eset.com/kb5556/

Google Play – διαθέσιμο στο Κατάστημα Google Play. Αυτή η εφαρμογή λαμβάνει ενημερώσεις μέσω του Google Play.

 

Μπορείτε επίσης να στείλετε έναν σύνδεσμο στο πρόγραμμα εγκατάστασης εφαρμογών από τη διεύθυνση parentalcontrol.eset.com, αφού συνδεθείτε πρώτα στο λογαριασμό σας.

 

important

Πολλαπλοί χρήστες σε μία συσκευή

Εάν έχετε ρυθμίσει πολλαπλούς χρήστες στη συσκευή Android του παιδιού σας, συνιστάται να ρυθμίσετε το παιδί ως δευτερεύοντα χρήστη. Η εναλλαγή από τον κύριο χρήστη (ο πρώτος χρήστης που προστέθηκε στη συσκευή) στον δευτερεύοντα χρήστη δεν προστατεύεται από το ESET Parental Control.