Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις εφαρμογής του προϊόντος που ορίζονται παρακάτω πριν κάνετε λήψη, εγκατάσταση, αντιγραφή ή χρήση ΜΕ ΤΗ ΛΗΨΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΤΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ.

Συμφωνία Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη

Σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη (στο εξής η «Συμφωνία») που εκτελέστηκε από και ανάμεσα στην ESET, spol. s r. o., με έδρα στη διεύθυνση Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovak Republic, εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο δικαιοδοσίας του Πρώτου Πρωτοδικείου της Μπρατισλάβα, ενότητα Sro, με αριθμό 3586/B, Αριθμός μητρώου επιχειρήσεων: 31 333 535 (στο εξής «ESET» ή «ο Πάροχος») και το χρήστη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής ο «Χρήστης» ή «ο Τελικός χρήστης»), ο χρήστης δικαιούται να χρησιμοποιεί το Λογισμικό που ορίζεται στο Άρθρο 1 της παρούσας Συμφωνίας. Το Λογισμικό που ορίζεται στο Άρθρο 1 αυτής της Συμφωνίας μπορεί να αποθηκευτεί σε φορέα δεδομένων, να αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να ληφθεί από το Διαδίκτυο, να ληφθεί από τους διακομιστές του Παρόχου ή να αποκτηθεί από άλλες πηγές, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται παρακάτω.

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ. Ο Πάροχος εξακολουθεί να έχει την ιδιοκτησία του αντιγράφου του Λογισμικού και του φυσικού μέσου που περιέχεται στο πακέτο πώλησης και οποιαδήποτε άλλα αντίγραφα τα οποία εξουσιοδοτείται να δημιουργήσει ο Τελικός χρήστης σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία.

Εάν κάνετε κλικ στην επιλογή «Συμφωνώ» ή «Συμφωνώ...» κατά την εγκατάσταση, λήψη, αντιγραφή ή χρήση του λογισμικού, συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας, κάντε αμέσως κλικ στην επιλογή ακύρωσης, ακυρώστε την εγκατάσταση ή τη λήψη, ή καταστρέψτε ή επιστρέψτε το λογισμικό, το μέσο εγκατάστασης, τη συνοδευτική τεκμηρίωση και την απόδειξη πώλησης στον Πάροχο ή στο σημείο μεταπώλησης από το οποίο προμηθευτήκατε το Λογισμικό.

ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΟΤΙ ΔΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ.

1. Λογισμικό. Ο όρος "Λογισμικό", όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα Συμφωνία, σημαίνει: (i) το πρόγραμμα υπολογιστή που συνοδεύεται από αυτήν τη Συμφωνία και όλα τα στοιχεία του, (ii) όλα τα περιεχόμενα των δίσκων, CD-ROM, DVD, μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οποιαδήποτε συνημμένα, ή άλλα μέσα με τα οποία παρέχεται η παρούσα Συμφωνία, συμπεριλαμβανομένης της μορφής του αντικειμενικού κώδικα του Λογισμικού που παρέχεται σε φορέα δεδομένων, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με λήψη μέσω του Διαδικτύου, (iii) οποιαδήποτε σχετικά επεξηγηματικά έγγραφα υλικά και οποιαδήποτε άλλη πιθανή τεκμηρίωση που σχετίζεται με το Λογισμικό, κυρίως οποιαδήποτε περιγραφή του Λογισμικού, των προδιαγραφών του, οποιαδήποτε περιγραφή των ιδιοτήτων ή της λειτουργίας του Λογισμικού, οποιαδήποτε περιγραφή του λειτουργικού περιβάλλοντος στο οποίο χρησιμοποιείται το Λογισμικό, οδηγίες για τη χρήση ή εγκατάσταση του Λογισμικού ή οποιαδήποτε περιγραφή σχετικά με τη χρήση του Λογισμικού (στο εξής η «Τεκμηρίωση»), (iv) αντίγραφα του Λογισμικού, ενημερώσεις για πιθανά σφάλματα στο Λογισμικό, προσθήκες στο Λογισμικό, επεκτάσεις στο Λογισμικό, τροποποιημένες εκδόσεις του Λογισμικού και ενημερώσεις στοιχείων του Λογισμικού, αν υπάρχουν, που έχουν αδειοδοτηθεί σε εσάς από τον Πάροχο σύμφωνα με το Άρθρο 3 της παρούσας Συμφωνίας. Το Λογισμικό θα παρέχεται αποκλειστικά στη μορφή του εκτελέσιμου κώδικα αντικειμένου.

2. Εγκατάσταση, Υπολογιστής και ένα Κλειδί άδειας χρήσης. Το Λογισμικό, το οποίο παρέχεται σε φορέα δεδομένων, αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, λαμβάνεται από το διαδίκτυο, λαμβάνεται από διακομιστές του Παρόχου ή αποκτάται από άλλες πηγές, απαιτεί εγκατάσταση. Πρέπει να εγκαταστήσετε το Λογισμικό σε σωστά διαμορφωμένο υπολογιστή, ο οποίος ικανοποιεί τουλάχιστον τις απαιτήσεις που ορίζονται στην Τεκμηρίωση. Ο τρόπος εγκατάστασης περιγράφεται στην Τεκμηρίωση. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση προγραμμάτων ή υλικού, τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά το Λογισμικό, στον υπολογιστή στον οποίο εγκαθιστάτε το Λογισμικό. Υπολογιστής σημαίνει το υλικό, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των προσωπικών υπολογιστών, φορητών υπολογιστών, σταθμών εργασίας, υπολογιστών χειρός, smartphone, ηλεκτρονικών συσκευών χειρός ή άλλων ηλεκτρονικών συσκευών για τις οποίες σχεδιάστηκε το Λογισμικό, στις οποίες θα εγκατασταθεί ή/και χρησιμοποιηθεί. Κλειδί άδειας χρήσης σημαίνει τη μοναδική ακολουθία συμβόλων, γραμμάτων, αριθμών ή ειδικών ενδείξεων που παρέχονται στον Τελικό χρήστη ώστε να επιτρέπεται η νόμιμη χρήση του Λογισμικού, η συγκεκριμένη έκδοση ή παράταση της διάρκειας της Άδειας χρήσης σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία.

3. Άδεια χρήσης. Με την προϋπόθεση ότι έχετε συμφωνήσει με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας και ότι συμμορφώνεστε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν, ο Πάροχος σάς χορηγεί τα ακόλουθα δικαιώματα (εφεξής «η Άδεια χρήσης»):

α) Εγκατάσταση και χρήση. Θα έχετε μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα να εγκαταστήσετε το Λογισμικό στο σκληρό δίσκο υπολογιστή ή άλλου μόνιμου μέσου αποθήκευσης, εγκατάστασης και αποθήκευσης δεδομένων του Λογισμικού στη μνήμη ενός συστήματος υπολογιστή και να υλοποιήσετε, να αποθηκεύσετε και να προβάλετε το Λογισμικό.

β) Ορισμός του αριθμού αδειών χρήσης. Το δικαίωμα χρήσης του Λογισμικού θα περιορίζεται στη συσχέτιση της άδειας χρήσης με έναν μοναδικό λογαριασμό My.eset.com ("MEC") του Τελικού χρήστη. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε την ίδια Άδεια χρήσης ταυτόχρονα σε περισσότερους από έναν λογαριασμό MEC. Ο Τελικός χρήστης με δικαίωμα πρόσβασης σε λογαριασμό MEC επιτρέπεται να δημιουργεί προφίλ για τη διαχείριση άλλων χρηστών με μία ή περισσότερες συσκευές. Η ESET διατηρεί το δικαίωμα να περιορίζει τον αριθμό προφίλ και συσκευών που χρησιμοποιούνται από έναν Τελικό Χρήστη. Η χρήση του Λογαριασμού MEC διέπεται από ειδικούς όρους που διατίθενται στο διαδίκτυο. Όλες οι πληροφορίες και τα δεδομένα που παρέχονται από τον Τελικό χρήστη στο λογαριασμό MEC σε σχέση με τη χρήση του Λογισμικού θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία.

γ) Διάρκεια της Άδειας χρήσης. Το δικαίωμά σας στη χρήση του Λογισμικού είναι χρονικά περιορισμένο.

δ) Η Άδεια χρήσης θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε ιδιωτικό ή/και μη εμπορικό περιβάλλον μόνο για οικιακή και οικογενειακή χρήση.

ε) Λογισμικό OEM. Το Λογισμικό OEM θα περιορίζεται στον υπολογιστή με τον οποίο το προμηθευτήκατε. Δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε διαφορετικό υπολογιστή.

στ) Λογισμικό NFR, TRIAL. Το λογισμικό που ταξινομείται ως «Όχι προς πώληση», NFR ή TRIAL δεν μπορεί να αντιστοιχιστεί για πληρωμή και πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για επίδειξη ή δοκιμή των λειτουργιών του Λογισμικού.

ζ) Λήξη της Άδειας χρήσης. Η Άδεια χρήσης θα λήξει αυτόματα στο τέλος του χρονικού διαστήματος για το οποίο χορηγήθηκε. Αν παραλείψετε να συμμορφωθείτε με οποιαδήποτε από τις διατάξεις αυτής της Συμφωνίας, ο Πάροχος θα δικαιούται να αποχωρήσει από τη Συμφωνία, με επιφύλαξη για οποιαδήποτε δικαίωμα ή νομική αποκατάσταση που έχει ο Πάροχος σε τέτοια ενδεχόμενο. Σε περίπτωση ακύρωσης της Άδειας χρήσης, πρέπει αμέσως να διαγράψετε, να καταστρέψετε ή να επιστρέψετε με δικά σας έξοδα το Λογισμικό και όλα τα αντίγραφα ασφαλείας στην ESET ή στο κατάστημα από το οποίο προμηθευτήκατε το Λογισμικό. Μετά τη λήξη της Άδειας χρήσης, ο Πάροχος θα δικαιούται επίσης να ακυρώσει το δικαίωμα του Τελικού χρήστη να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του Λογισμικού, οι οποίες απαιτούν σύνδεση στους διακομιστές του Παρόχου ή σε διακομιστές τρίτων.

4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Το Λογισμικό, για να λειτουργεί σωστά, απαιτεί σύνδεση στο διαδίκτυο και πρέπει να συνδέεται σε τακτά χρονικά διαστήματα με τους διακομιστές του Παρόχου ή διακομιστές τρίτων και την ισχύουσα συλλογή δεδομένων σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου. Το Λογισμικό δεν σας επιτρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση στο διαδίκτυο ή/και οποιοδήποτε άλλο δίκτυο επικοινωνίας κινητής τηλεφωνίας ή υπηρεσία (εφεξής το "Διαδίκτυο") που υπόκειται σε ατομική σύμβαση με τοπικό δίκτυο επικοινωνιών κινητής τηλεφωνίας ή πάροχο υπηρεσιών Τελικού Χρήστη. Η σύνδεση στο διαδίκτυο και η ισχύουσα συλλογή δεδομένων είναι απαραίτητες για τις ακόλουθες λειτουργίες του Λογισμικού:

α) Ο Πάροχος θα δικαιούται να εκδίδει από καιρού εις καιρόν ενημερώσεις του Λογισμικού («Ενημερώσεις»), αλλά δεν θα υποχρεούται να παρέχει Ενημερώσεις. Η λειτουργία αυτή ενεργοποιείται από τις τυπικές ρυθμίσεις του Λογισμικού και, συνεπώς, οι Ενημερώσεις εγκαθίστανται αυτόματα, εκτός αν ο Τελικός χρήστης έχει απενεργοποιήσει την αυτόματη εγκατάσταση Ενημερώσεων. Για το σκοπό παροχής Ενημερώσεων, απαιτείται η επαλήθευση ελέγχου ταυτότητας της άδειας χρήσης, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για τον υπολογιστή ή/και την πλατφόρμα στην οποία έχει εγκατασταθεί το Λογισμικό σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου.

β) Φιλτράρισμα, κατηγοριοποίηση και εντοπισμός. Το Λογισμικό περιλαμβάνει λειτουργίες που επιτρέπουν στον Τελικό χρήστη να ελέγχει την πρόσβαση διαχειριζόμενων χρηστών ή συσκευών σε καθορισμένη ομάδα ιστοσελίδων ή/και εφαρμογών για κινητές συσκευές, ρυθμίσεις και διαχείριση χρόνου, και εντοπισμό τοποθεσίας. Προκειμένου να ενεργοποιήσει αυτές τις λειτουργίες, αποστέλλει πληροφορίες στον Πάροχο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά πληροφοριών για επισκέψεις σε ιστότοπους, τοποθεσίες, κινητές συσκευές, πληροφοριών σχετικά με τον υπολογιστή, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τις διεργασίες και τη λειτουργικότητα του Λογισμικού (στο εξής "Πληροφορίες"). Οι Πληροφορίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων προσωπικών δεδομένων που λαμβάνονται τυχαία ή κατά λάθος) σχετικά με τον Τελικό χρήστη ή άλλους διαχειριζόμενους χρήστες, πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή, το λειτουργικό σύστημα και τις εγκατεστημένες εφαρμογές, καθώς και αρχεία από τον υπολογιστή στον οποίο είναι εγκατεστημένο το Λογισμικό. Ο Πάροχος θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίζει ότι οι Πληροφορίες που έλαβε παραμένουν εμπιστευτικές. Συμφωνείτε με την αποστολή των Πληροφοριών στον Πάροχο και επίσης εκχωρείτε στον Πάροχο την απαραίτητη έγκριση, όπως καθορίζουν οι σχετικοί νομικοί κανονισμοί, για την επεξεργασία των Πληροφοριών που έχουν ληφθεί. Αυτές οι λειτουργίες θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά με συσκευές στις οποίες ο Τελικός Χρήστης των διαχειριζόμενων χρηστών έχει νόμιμη πρόσβαση. Οποιαδήποτε παράνομη χρήση θα αναφέρεται στην αρμόδια αρχή. Ο Πάροχος θα συμμορφώνεται με τους σχετικούς νόμους και θα βοηθά τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές σε περίπτωση κατάχρησης. Συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι είστε υπεύθυνοι για τη φύλαξη του κωδικού πρόσβασης για πρόσβαση στο λογαριασμό MEC και συμφωνείτε ότι δεν θα αποκαλύψετε τον κωδικό πρόσβασής σας σε κανέναν τρίτο. Ο Τελικός χρήστης είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε δραστηριότητα με τη χρήση των λειτουργιών του Λογισμικού και του λογαριασμού MEC, εξουσιοδοτημένη ή μη. Εάν ο λογαριασμός MEC υποστεί παραβίαση, ειδοποιήστε αμέσως τον Πάροχο. Συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι ο Πάροχος έχει το δικαίωμα να επικοινωνεί μαζί σας μέσω του λογαριασμού MEC και μηνυμάτων του Λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με αναφορές ή/και ειδοποιήσεις τις οποίες μπορείτε να εξατομικεύσετε. Ο Πάροχος μπορεί να συλλέγει και να επεξεργάζεται τις Πληροφορίες όπως καθορίζεται στην Πολιτική Απορρήτου και σύμφωνα με τους σχετικούς νομικούς κανονισμούς.

γ) Κώδικες. Η ESET μπορεί να δημιουργήσει και να παράσχει παραπεμπτικό κώδικα ή/και άλλο κώδικα για σκοπούς προώθησης ή μάρκετινγκ (εφεξής "Κώδικας") κατά την κρίση της. Ο χρήστης μπορεί να εξαργυρώσει τον Κώδικα προκειμένου να παρατείνει τη διάρκεια της άδειας χρήσης σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία. Η ESET διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει τον κώδικα ανά πάσα στιγμή, εάν ο Κώδικας αποκτήθηκε ή χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν συμμορφώνεται με αυτήν τη Συμφωνία ή/και εάν η εταιρεία πιστεύει εύλογα ότι υπάρχει σφάλμα, απάτη ή παράνομη δραστηριότητα. Ο χρήστης υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους παρακάτω περιορισμούς:

i. Ο χρήστης δεν μπορεί να εξαργυρώσει τον Κώδικα περισσότερες από μία φορές.

ii. Ο χρήστης απαγορεύεται να πωλήσει, να μισθώσει ή να ενοικιάσει τον Κώδικα ή να χρησιμοποιήσει τον Κώδικα για την παροχή εμπορικών υπηρεσιών.

iii. Ο χρήστης συμφωνεί ότι η ESET μπορεί να απενεργοποιήσει την παροχή ή/και τη χρήση του Κώδικα ανά πάσα στιγμή χωρίς οποιαδήποτε υποχρέωση για την ESET.

iv. Ο χρήστης συμφωνεί ότι ο Κώδικας δεν ενέχει εγκυρότητα για χρηματική ή οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση.

v. Ο χρήστης συμφωνεί ότι ο Κώδικας ή/και η χρήση του Κώδικα μπορεί να υπόκειται σε ειδικούς όρους που παρέχονται από την ESET για τη συγκεκριμένη εκστρατεία παραπομπής, προώθησης ή/και μάρκετινγκ.

Για το σκοπό αυτής της Συμφωνίας, είναι απαραίτητη η συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση δεδομένων που επιτρέπουν στον Πάροχο να σας ταυτοποιήσει, σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου. Με το παρόν συμφωνείτε ο Πάροχος να ελέγχει, χρησιμοποιώντας δικά του μέσα, αν χρησιμοποιείτε το Λογισμικό σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής της Συμφωνίας. Με το παρόν συμφωνείτε ότι για το σκοπό αυτής της Συμφωνίας απαιτείται η μεταφορά των δεδομένων σας, κατά την επικοινωνία μεταξύ του Λογισμικού και των συστημάτων υπολογιστή του Παρόχου ή των επιχειρηματικών συνεργατών του, ως μέρος του δικτύου διανομής και υποστήριξης του Παρόχου για να διασφαλίζεται η λειτουργικότητα του Λογισμικού και η εξουσιοδότηση της χρήσης του Λογισμικού και για την προστασία των δικαιωμάτων του Παρόχου.

Μετά την συνομολόγηση αυτής της Συμφωνίας, ο Πάροχος ή οποιοιδήποτε από τους συνεργάτες του, ως μέρος του δικτύου διανομής και υποστήριξης του Παρόχου, θα δικαιούνται να μεταβιβάσουν, να επεξεργαστούν και να αποθηκεύσουν ουσιώδη δεδομένα που σας ταυτοποιούν, για σκοπούς τιμολόγησης και εκτέλεσης αυτής της Συμφωνίας και για μετάδοση ειδοποιήσεων στον υπολογιστή σας . Συμφωνείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις και μηνύματα συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, διαφημιστικών πληροφοριών.

Λεπτομέρειες σχετικά με το απόρρητο και την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τα δικαιώματά σας ως αντικείμενο δεδομένων βρίσκονται στην Πολιτική Απορρήτου, η οποία είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του Παρόχου και προσπελάσιμη απευθείας από τη διαδικασία εγκατάστασης. Μπορείτε, επίσης, να επισκεφτείτε τον ιστότοπο από την ενότητα βοήθειας του Λογισμικού.

5. Άσκηση δικαιωμάτων του Τελικού χρήστη. Πρέπει να ασκείτε τα δικαιώματα Τελικού χρήστη αυτοπροσώπως ή μέσω των υπαλλήλων σας. Δικαιούστε να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό μόνο για να διασφαλίζετε τις λειτουργίες σας και να προστατεύετε τους υπολογιστές ή τα συστήματα υπολογιστή για τα οποία έχετε προμηθευτεί Άδεια χρήσης.

6. Περιορισμοί δικαιωμάτων. Απαγορεύεται η αντιγραφή, διανομή, εξαγωγή στοιχείων ή δημιουργία παράγωγων έργων του Λογισμικού. Όταν χρησιμοποιείτε το Λογισμικό υποχρεούστε να συμμορφώνεστε με τους παρακάτω περιορισμούς:

(α) Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο του Λογισμικού σε ένα μέσο μόνιμης αποθήκευσης ως αντίγραφο ασφαλείας αρχειοθέτησης, εφόσον το αντίγραφο ασφαλείας αρχειοθέτησης δεν είναι εγκατεστημένο ή δεν χρησιμοποιείται σε οποιονδήποτε υπολογιστή. Οποιαδήποτε άλλα αντίγραφα του Λογισμικού που δημιουργείτε αποτελούν αθέτηση της παρούσας Συμφωνίας.

(β) Δεν έχετε δικαίωμα χρήσης, τροποποίησης, ερμηνείας, αναπαραγωγής του Λογισμικού ή μεταβίβασης δικαιωμάτων χρήσης του Λογισμικού ή αντιγράφων του Λογισμικού με οποιονδήποτε τρόπο πέραν όσων προβλέπονται στην παρούσα Συμφωνία.

(γ) Δεν έχετε δικαίωμα πώλησης, υπεκχώρησης, εκμίσθωσης ή ενοικίασης ή δανεισμού του Λογισμικού ή χρήσης του Λογισμικού για την παροχή εμπορικών υπηρεσιών.

(δ) Δεν έχετε δικαίωμα αποσυμπίλησης, αντίστροφης ανάλυσης ή αποσυγκρότησης του Λογισμικού ή προσπάθειας ανακάλυψης του πηγαίου κώδικα του Λογισμικού με άλλο τρόπο, παρά μόνο στο βαθμό που ο περιορισμός αυτός απαγορεύεται ρητά από το νόμο.

(ε) Συμφωνείτε ότι θα χρησιμοποιείτε το Λογισμικό μόνο με τρόπο που συμμορφώνεται με το σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας στη δικαιοδοσία στην οποία χρησιμοποιείτε το Λογισμικό, που περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, τους ισχύοντες περιορισμούς που αφορούν τα πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

(στ) Συμφωνείτε ότι θα χρησιμοποιείτε το Λογισμικό και τις λειτουργίες του μόνο με τρόπο που δεν περιορίζει τις πιθανότητες πρόσβασης σε αυτές τις υπηρεσίες από άλλους Τελικούς χρήστες. Ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να περιορίζει το εύρος των υπηρεσιών που παρέχονται σε μεμονωμένους Τελικούς χρήστες, για να επιτρέπεται η χρήση των υπηρεσιών στον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό Τελικών χρηστών. Ο περιορισμός του εύρους υπηρεσιών θα σημαίνει επίσης πλήρη τερματισμό της δυνατότητας χρήσης οποιασδήποτε από τις λειτουργίες του Λογισμικού και διαγραφή Δεδομένων και Πληροφοριών στους διακομιστές του Παρόχου ή διακομιστές τρίτων που σχετίζονται με μια συγκεκριμένη λειτουργία του Λογισμικού.

(ζ) Συμφωνείτε να μη προβαίνετε σε δραστηριότητες που περιλαμβάνουν τη χρήση του Κλειδιού άδειας χρήσης, οι οποίες αντιβαίνουν στους όρους αυτής της Συμφωνίας ή οδηγούν στην παροχή του Κλειδιού άδειας χρήσης σε οποιοδήποτε άτομο που δεν δικαιούται να χρησιμοποιεί το Λογισμικό, όπως η μεταβίβαση χρησιμοποιημένου ή μη χρησιμοποιημένου Κλειδιού άδειας χρήσης με οποιαδήποτε μορφή, καθώς και μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή ή διανομή αντιγραμμένων ή δημιουργημένων Κλειδιών άδειας χρήσης ή χρήσης του Λογισμικού ως αποτέλεσμα της χρήσης ενός Κλειδιού άδειας χρήσης που λαμβάνεται από την προέλευση και όχι από τον Πάροχο.

7. Πνευματικά δικαιώματα. Το Λογισμικό και όλα τα δικαιώματά του, χωρίς περιορισμό, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε αυτό ανήκουν στην ESET ή/και τους αδειοδότες της. Τα δικαιώματα προστατεύονται από διατάξεις διεθνών συνθηκών και από το σύνολο των λοιπών ισχυόντων εθνικών νόμων της χώρας στην οποία χρησιμοποιείται το Λογισμικό. Η δομή, η οργάνωση και ο κώδικας του Λογισμικού είναι πολύτιμα εμπορικά μυστικά και εμπιστευτικές πληροφορίες της ESET ή/και των αδειοδοτών της. Απαγορεύεται η αντιγραφή του Λογισμικού, παρά μόνο στο βαθμό που ορίζεται στο Άρθρο 6, παρ. α. Οποιαδήποτε αντίγραφα τα οποία επιτρέπεται να δημιουργήσετε σύμφωνα με αυτή τη Συμφωνία πρέπει να περιέχουν τις ίδιες ειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων και άλλων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που εμφανίζονται στο Λογισμικό. Αν προβείτε σε αποσυμπίληση, αντίστροφη ανάλυση, αποσυγκρότηση ή άλλη προσπάθεια να ανακαλύψετε τον πηγαίο κώδικα του Λογισμικού, παραβιάζοντας τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας, συμφωνείτε δια του παρόντος ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες που προκύπτουν με αυτό τον τρόπο θα θεωρείται αυτόματα και ανέκκλητα ότι μεταβιβάζονται και κατέχονται πλήρως από τον Πάροχο, από τη στιγμή κατά την οποία δημιουργήθηκαν αυτές οι πληροφορίες, παρά τα δικαιώματα του Παρόχου σε σχέση με την αθέτηση της παρούσας Συμφωνίας.

8. Επιφύλαξη δικαιωμάτων. Δια του παρόντος ο Πάροχος διατηρεί όλα τα δικαιώματα στο Λογισμικό, με εξαίρεση τα δικαιώματα που χορηγούνται ρητά σύμφωνα με τους όρους αυτής της Συμφωνίας σε σας ως Τελικό χρήστη του Λογισμικού.

9. Εκδόσεις πολλαπλών γλωσσών, λογισμικό διπλού μέσου, πολλαπλά αντίγραφα. Σε περίπτωση που το Λογισμικό υποστηρίζει πολλαπλές πλατφόρμες ή γλώσσες, ή αν λάβατε πολλαπλά αντίγραφα του Λογισμικού, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό μόνο για τον αριθμό συστημάτων υπολογιστή και για τις εκδόσεις για τις οποίες έχετε λάβει Άδεια χρήσης. Απαγορεύεται η πώληση, ενοικίαση, εκμίσθωση, υπεκχώρηση ή μεταβίβαση εκδόσεων ή αντιγράφων του Λογισμικού που δεν χρησιμοποιείτε.

10. Έναρξη και λήξη της Συμφωνίας. Η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία που συμφωνείτε με τους όρους αυτής της Συμφωνίας. Μπορείτε να τερματίσετε αυτή τη Συμφωνία οποτεδήποτε με μόνιμη απεγκατάσταση, καταστροφή και επιστροφή, με δικά σας έξοδα, του Λογισμικού, όλων των αντιγράφων ασφαλείας και όλων των σχετικών υλικών που παρέχονται από τον Πάροχο ή τους συνεργάτες του. Ανεξάρτητα από τον τρόπο λήξης αυτής της Συμφωνίας, θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται για απεριόριστο χρονικό διάστημα οι διατάξεις των Άρθρων 7, 8, 11, 13, 19 και 21.

11. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ. ΩΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ», ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΟΥΤΕ Ο ΠΑΡΟΧΟΣ, ΟΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ Ή ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΟΥ, ΟΥΤΕ ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ Ή ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΌΤΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΤΥΧΟΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ Ή ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ. ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ Ή ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΜΕΡΟΣ ΟΤΙ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΘΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ Ή ΟΤΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΕΤΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΑΥΤΗ.

12.Απουσία άλλων υποχρεώσεων. Αυτή η Συμφωνία δεν δημιουργεί υποχρεώσεις εκ μέρους του Παρόχου και τους αδειοδότες τους, εκτός από εκείνες που ορίζονται ειδικά στο παρόν.

13. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ. ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Η ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ο ΠΑΡΟΧΟΣ, ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Ή ΟΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΕΣΟΔΩΝ, ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΒΛΑΒΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, ΠΟΙΝΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ Ή ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΗ ΒΛΑΒΗ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΤΙΑ, ΕΙΤΕ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΑΜΕΛΕΙΑ Ή ΑΛΛΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ Ο ΠΑΡΟΧΟΣ Ή ΟΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ Ή ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΒΛΑΒΩΝ. ΕΠΕΙΔΗ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΑΛΛΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ, Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ, ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ή ΤΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΩΝ Ή ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΣΑΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ.

14. Κανένα μέρος αυτής της Συμφωνίας δεν βλάπτει τα νομοθετημένα δικαιώματα οποιουδήποτε συμβαλλόμενου που ενεργεί ως καταναλωτής αν αυτά παραβιάζονται.

15. Τεχνική υποστήριξη. Η ESET ή οι τρίτοι εντεταλμένοι της ESET θα παρέχουν τεχνική υποστήριξη κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, χωρίς καμία εγγύηση ή υπόσχεση. Ο Τελικός χρήστης θα υποχρεούται να διατηρεί αντίγραφα ασφαλείας όλων των υπαρχόντων δεδομένων, μέσων λογισμικού και προγραμμάτων πριν από την παροχή τεχνικής υποστήριξης. Η ESET ή/και τρίτοι εντεταλμένοι της ESET δεν αποδέχονται ευθύνη για βλάβη ή απώλεια δεδομένων, ιδιοκτησίας, λογισμικού ή υλικού ή απώλεια εσόδων εξαιτίας της παροχής τεχνικής υποστήριξης. Η ESET ή/και τρίτοι εντεταλμένοι της ESET διατηρούν το δικαίωμα να αποφασίζουν αν η επίλυση του προβλήματος υπερβαίνει το εύρος της τεχνικής υποστήριξης. Η ESET διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί, να αναστείλει ή να τερματίσει την παροχή τεχνικής υποστήριξης κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Για το σκοπό παροχής τεχνικής υποστήριξης, ενδέχεται να απαιτούνται Στοιχεία άδειας χρήσης, Πληροφορίες και άλλα δεδομένα, σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου.

16. Μεταβίβαση της Άδειας χρήσης. Το Λογισμικό μπορεί να μεταφερθεί από ένα σύστημα υπολογιστή σε άλλο, εκτός αν αυτό αντιβαίνει στους όρους της Συμφωνίας. Αν δεν αντιβαίνει στους όρους της Συμφωνίας, ο Τελικός χρήστης θα δικαιούται να μεταφέρει μόνιμα την Άδεια χρήσης και όλα τα δικαιώματα που συνεπάγεται η παρούσα Συμφωνία σε άλλον Τελικό χρήστη μόνο με την συγκατάθεση του Παρόχου, υπό την προϋπόθεση ότι (i) ο αρχικός Τελικός χρήστης δεν διατηρεί κανένα αντίγραφο του Λογισμικού, (ii) η μεταβίβαση των δικαιωμάτων πρέπει να είναι άμεση, δηλ. από τον αρχικό Τελικό χρήστη στον νέο Τελικό χρήστη, (iii) ο νέος Τελικός χρήστης πρέπει να αναλάβει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στον αρχικό Τελικό χρήστη σύμφωνα με τους όρους αυτής της Συμφωνίας, (iv) ο αρχικός Τελικός χρήστης πρέπει να παράσχει στον νέο Τελικό χρήστη την τεκμηρίωση που επιτρέπει την επαλήθευση της γνησιότητας του Λογισμικού όπως καθορίζεται στο Άρθρο 17.

17.Επαλήθευση της γνησιότητας του Λογισμικού. Ο Τελικός χρήστης μπορεί να επιδείξει το δικαίωμα χρήσης του Λογισμικού με έναν από τους παρακάτω τρόπους: (i) μέσω ενός πιστοποιητικού άδειας χρήσης που εκδίδεται από τον Πάροχο ή τρίτο διορισμένο από τον Πάροχο, (ii) μέσω γραπτής συμφωνίας άδειας χρήσης, εάν συνομολογήθηκε τέτοια συμφωνία, (iii) μέσω της υποβολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στάλθηκε από τον Πάροχο και το οποίο περιέχει λεπτομέρειες αδειοδότησης (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Για το σκοπό επαλήθευσης της γνησιότητας του Λογισμικού, ενδέχεται να απαιτούνται Στοιχεία άδειας χρήσης και δεδομένα ταυτοποίησης Τελικού χρήστη, σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου.

18. Αδειοδότηση για δημόσιες αρχές και την Κυβέρνηση των Η.Π.Α.. Το Λογισμικό θα παρέχεται σε δημόσιες αρχές, συμπεριλαμβανομένης της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, με τα δικαιώματα και τους περιορισμούς άδειας χρήσης που περιγράφονται σε αυτή τη Συμφωνία.

19. Συμμόρφωση με τον έλεγχο εμπορίου.

(α) Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση εξαγωγή, επανεξαγωγή, μεταβίβαση ή άλλη διάθεση του Λογισμικού σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή η χρήση του με οποιονδήποτε τρόπο ή η συμμετοχή σε οποιαδήποτε ενέργεια η οποία μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα να παραβιάσει ή να υποστεί αρνητικές επιπτώσεις η ESET ή οι εταιρείες συμμετοχών της, οι θυγατρικές της και οι θυγατρικές οποιωνδήποτε από τις εταιρείες συμμετοχών της, καθώς και οι οντότητες που ελέγχονται από τις εταιρείες συμμετοχών της (εφεξής «Συγγενείς εταιρείες») σύμφωνα με τη νομοθεσία περί ελέγχου εμπορίου, η οποία περιλαμβάνει

i. οποιουσδήποτε νόμους οι οποίοι ελέγχουν, περιορίζουν ή επιβάλλουν απαιτήσεις αδειοδότησης στην εξαγωγή, επανεξαγωγή ή μεταβίβαση αγαθών, λογισμικού, τεχνολογίας ή υπηρεσιών, που εκδίδονται ή υιοθετούνται από οποιαδήποτε κυβέρνηση, κράτος ή ρυθμιστική αρχή των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, της Σιγκαπούρης, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε από τα κράτη μέλη της ή οποιασδήποτε χώρας στην οποία πρόκειται να εκτελεστούν οι υποχρεώσεις της Συμφωνίας ή στην οποία συστάθηκε ή λειτουργεί η ESET ή οποιεσδήποτε από τις Συγγενείς εταιρείες της (εφεξής «Νομοθεσία ελέγχου εξαγωγών») και

ii. οποιεσδήποτε οικονομικές, χρηματοοικονομικές, εμπορικές ή άλλες κυρώσεις, περιορισμούς, εμπάργκο, αποκλεισμό εισαγωγών ή εξαγωγών, απαγόρευση μεταβίβασης χρημάτων ή περιουσιακών στοιχείων ή παροχής υπηρεσιών ή ισοδύναμο μέτρο που επιβάλλεται από οποιαδήποτε κυβέρνηση, κράτος ή ρυθμιστική αρχή των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, της Σιγκαπούρης, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε από τα κράτη μέλη της ή οποιασδήποτε χώρας στην οποία πρόκειται να εκτελεστούν οι υποχρεώσεις της Συμφωνίας ή στην οποία συστάθηκε ή λειτουργεί η ESET ή οποιεσδήποτε από τις Συγγενείς εταιρείες της (εφεξής «Νομοθεσία κυρώσεων»).

(β) Η ESET θα έχει το δικαίωμα να αναστέλλει τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με τους παρόντες Όρους ή να τερματίζει τους παρόντες Όρους με άμεση ισχύ σε περίπτωση που:

i. Η ESET προσδιορίσει ότι, κατά την εύλογη άποψή της, ο Χρήστης έχει παραβιάσει ή είναι πιθανόν να παραβιάσει τη διάταξη του Άρθρου 19 παρ. α της Συμφωνίας, ή

ii. Ο Τελικός χρήστης ή/και το λογισμικό υπόκεινται στη νομοθεσία περί ελέγχου εμπορίου και, κατά συνέπεια, η ESET προσδιορίσει ότι, κατά την εύλογη άποψή της, η συνέχιση της εκτέλεσης των υποχρεώσεών της σύμφωνα με το Συμφωνητικό μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα η ESET ή οι Συγγενείς εταιρείες της να παραβιάζουν ή να υποστούν αρνητικές συνέπειες σύμφωνα με τη νομοθεσία περί ελέγχου εμπορίου.

(γ) Κανένα μέρος του Συμφωνητικού δεν προορίζεται και κανένα μέρος δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ότι παρακινεί ή απαιτεί από τον συμβαλλόμενο να ενεργεί ή να αποφεύγει να ενεργήσει (ή να συμφωνεί να ενεργήσει ή να αποφύγει να ενεργήσει) με οποιονδήποτε τρόπο ο οποίος είναι ασυνεπής, επιφέρει ποινή η απαγορεύεται σύμφωνα με οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθεσία περί ελέγχου εμπορίου.

20. Γνωστοποιήσεις. Όλες οι γνωστοποιήσεις, το Λογισμικό προς επιστροφή και η Τεκμηρίωση πρέπει να παραδοθούν στη διεύθυνση: ESET, spol. s r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovak Republic.

21. Ισχύον δίκαιο. Αυτή η Συμφωνία θα διέπεται από και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της Δημοκρατίας της Σλοβακίας. Ο Τελικός χρήστης και ο Πάροχος συμφωνούν δια του παρόντος ότι δεν θα ισχύουν οι αρχές αμφισβητούμενων διατάξεων και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών περί Συμβολαίων για τη διεθνή πώληση αγαθών. Συμφωνείτε ρητά ότι οποιεσδήποτε διαφωνίες ή αξιώσεις που απορρέουν από αυτή τη Συμφωνία σε σχέση με τον Πάροχο ή οποιεσδήποτε διαφωνίες ή αξιώσεις που σχετίζονται με τη χρήση του Λογισμικού θα επιλύονται από το Περιφερειακό δικαστήριο της Μπρατισλάβα I και συμφωνείτε ρητά στην άσκηση δικαιοδοσίας από το συγκεκριμένο δικαστήριο.

22. Γενικές διατάξεις. Εάν οποιαδήποτε από τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας είναι άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, αυτό δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα των άλλων υπόλοιπων διατάξεων της Συμφωνίας, οι οποίες θα παραμείνουν έγκυρες και εφαρμοστέες σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που διατυπώνονται στο παρόν έγγραφο. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των γλωσσικών εκδόσεων της παρούσας Συμφωνίας, υπερισχύει η έκδοση στα Αγγλικά. Η παρούσα Συμφωνία μπορεί να τροποποιηθεί μόνο γραπτώς, υπογεγραμμένη από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Παρόχου ή από άτομο εξουσιοδοτημένο ρητά να ενεργεί με αυτή την ιδιότητα σύμφωνα με τους όρους πληρεξουσίου.

Το παρόν αποτελεί το σύνολο της Συμφωνίας μεταξύ του Παρόχου και Εσάς σε σχέση με το Λογισμικό και αντικαθιστά οποιεσδήποτε προηγούμενες υποσχέσεις, συζητήσεις, δεσμεύσεις, επικοινωνίες ή διαφήμιση που σχετίζεται με το Λογισμικό.

EULA ID: HOM-EPCA-20-01