ความช่วยเหลือออนไลน์ ESET

เลือกหัวข้อ

การตั้งค่า

ผู้ใช้สามารถตั้งค่า:

ภาษาของผลิตภัณฑ์ จะทำการเปลี่ยนภาษา ESET Online Scanner

การตั้งค่าการเก็บรวบรวมข้อมูล จะอัพเดท โปรแกรมการปรับปรุงประสบการณ์ใช้งานของลูกค้า และการตั้งค่า ระบบคำติชม

การตั้งค่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ จะตั้งค่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ที่เหมาะสม

ลบข้อมูลแอพพลิเคชันเมื่อปิด จะลบข้อมูลแอพพลิเคชัน (เช่น โมดูลต่างๆ) เพื่อเพิ่มเนื้อที่ดิสก์ โปรดทราบว่าการสแกนครั้งถัดไปอาจใช้เวลาเริ่มต้นนานกว่าเนื่องจากจำเป็นต้องดาวน์โหลดโมดูลอีกครั้ง

การตั้งค่าอีเมล

หากต้องการรับผลการสแกนทางอีเมล ให้ระบุที่อยู่อีเมล และหากต้องการยกเลิกการสมัคร ให้คลิก ยกเลิกการสมัคร แล้วเราจะลบที่อยู่อีเมลของคุณออกจากฐานข้อมูลอีเมล