Prehľad

ESET Online Scanner je jednoduchý bezplatný nástroj, ktorý možno spúšťať popri akomkoľvek inom antivírusovom softvéri nainštalovanom na počítači. Poskytuje pravidelnú a automatickú mesačnú kontrolu na prítomnosť malvéru a podozrivých aplikácií.

Aké novinky prináša verzia 3.6?

Obrazovka nastavení

Obrazovka aktualizácií – aplikácia overí, či je verzia ESET Online Scanner aktuálna. Ak nie, navrhne možnosť aktualizovať ESET Online Scanner na najnovšiu verziu.

Zasielanie výsledkov na e-mail