Επισκόπηση

Το ESET Online Scanner είναι ένα εύχρηστο εργαλείο που παρέχεται δωρεάν, το οποίο μπορεί να εκτελείται παράλληλα με οποιοδήποτε υπάρχον λογισμικό προστασίας από ιούς. Υποστηρίζει τακτικό και αυτόματο μηνιαίο έλεγχο για μολύνσεις και ύποπτες εφαρμογές.

Τι νέο υπάρχει στο 3.6;

Οθόνη ρυθμίσεων

Οθόνη αναβάθμισης—Η εφαρμογή επαληθεύει ότι είναι ενημερωμένο το ESET Online Scanner. Εάν δεν είναι, προτείνεται η επιλογή αναβάθμισης του ESET Online Scanner στην πιο πρόσφατη έκδοση.

Συλλογή email