Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Kwarantanna poczty

Wiadomości e-mail i ich komponenty, takie jak załączniki, są umieszczane w obszarze kwarantanny poczty zamiast w obszarze tradycyjnej kwarantanny plików. Funkcja kwarantanny poczty zapewnia większą wygodę podczas zarządzania spamem i zainfekowanymi załącznikami zawierającymi szkodliwe oprogramowanie lub zawartość typu „phishing”. Istnieją różne przyczyny umieszczania wiadomości e-mail w obszarze kwarantanny poczty w zależności od modułu ochrony programu ESET Mail Security, który przetworzył daną wiadomość (Ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem, Ochrona przed spamem, Anti-Phishing, Ochrona przed fałszywym nadawcą lub Reguły).

Filtrowanie według ikon

Można korzystać z ikon, aby filtrować wiadomości pod kątem wyświetlania wyłącznie załączników, wyłącznie wiadomości e-mail lub wiadomości e-mail z załącznikami.

Zakres czasowy

Wybierz przedział czasu, z którego chcesz wyświetlić wiadomości e-mail z kwarantanny. Po wybraniu opcji Niestandardowy możesz określić zakres (Data od i Data do).

Wyszukaj

Wpisz tekst w polu tekstowym, aby zastosować filtr do wyświetlanych wiadomości e-mail (przeszukiwane są wszystkie kolumny).

Przyczyna

Pola wyboru umożliwiają dalsze filtrowanie według typu (spam, szkodliwe oprogramowanie, reguła, phishing lub fałszywy nadawca).


important

Dane Menedżera kwarantanny poczty nie są aktualizowane automatycznie. Zalecamy regularne klikanie przycisku Odśwież icon_refresh w celu wyświetlenia najaktualniejszych obiektów dodanych do kwarantanny poczty.

mail_quarantine

Przywróć

Zwalnia wiadomość e-mail i dostarcza ją do oryginalnego odbiorcy przy użyciu katalogu Replay oraz usuwa wiadomość z kwarantanny. Kliknij opcję Tak w celu potwierdzenia czynności. Jeśli element poddany kwarantannie to załącznik z folderu publicznego wyłączonego z obsługi poczty, przycisk Przywróć nie jest dostępny.


note

Podczas zwalniania wiadomości e-mail z kwarantanny program ESET Mail Security ignoruje nagłówek MIME To:, ponieważ można go łatwo sfałszować. Zamiast tego używa informacji o oryginalnym odbiorcy z polecenia RCPT TO: uzyskanego podczas połączenia SMTP. Gwarantuje to, że zwalnianą z kwarantanny wiadomość e-mail otrzyma właściwy odbiorca.


note

Jeśli uruchomisz środowisko klastrowane i zwolnisz wiadomość z kwarantanny, nie zostanie ona ponownie poddana kwarantannie przez inne węzły ESET Mail Security. Osiąga się to poprzez synchronizację reguł między węzłami klastra.

Usuń

Usuwa element z kwarantanny. Kliknij opcję Tak w celu potwierdzenia czynności. Elementy usunięte za pośrednictwem głównego okna programu są usuwane z widoku kwarantanny, lecz nadal są przechowywane na dysku, skąd zostają automatycznie usunięte później (domyślnie po trzech dniach).

Przywróć do

Ta opcja umożliwia przywrócenie załączników do określonej lokalizacji. Opcja ta jest dostępna tylko w przypadku załączników (w przypadku wiadomości jest wyszarzona). Jeśli chcesz przetworzyć całą wiadomość, skorzystaj w tym celu z funkcji Przywróć.

Szczegóły wiadomości poddanych kwarantannie

Dwukrotne kliknięcie wiadomości poddanej kwarantannie lub kliknięcie jej prawym przyciskiem myszy i wybranie opcji Szczegóły wyświetla okienko z jej szczegółami. Dodatkowe informacje o wiadomości e-mail zawiera też nagłówek wiadomości e-mail RFC.

Szczegóły załącznika poddanego kwarantannie

Po dwukrotnym kliknięciu załącznika okno dialogowe szczegółów różni się od okna dialogowego wiadomości e-mail. Nagłówki RFC nie są dostępne, a zamiast nich jest wyświetlany obszar z tekstem koperty załącznika. Można wprowadzić niestandardowy tekst koperty załącznika, zwalniając element z kwarantanny poczty.

Czynności są także dostępne w menu kontekstowym. Aby wykonać czynność dotyczącą wiadomości e-mail poddanej kwarantannie, kliknij opcję Zwolnij, Usuń lub Usuń trwale. Kliknij opcję Tak w celu potwierdzenia czynności. Wybranie opcji Usuń trwale spowoduje usunięcie wiadomości również z systemu plików, w przeciwieństwie do opcji Usuń, która powoduje usunięcie elementu z widoku Menedżera kwarantanny poczty.

quranatine_mail_details