Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Wyjątki IDS

Wyjątki systemu wykrywania włamań (IDS) są zasadniczo regułami ochrony sieci. Wyjątki są oceniane od góry do dołu. Edytor wyjątków IDS umożliwia dostosowywanie działania ochrony sieci w związku z różnymi wyjątkami IDS. Pierwszy pasujący wyjątek jest stosowany osobno do każdego typu czynności (blokada, powiadomienie, zapisywanie w dzienniku). Pozycje Na początek/W górę/W dół/Na koniec umożliwia dostosowanie poziomu priorytetu wyjątków. Aby utworzyć nowy wyjątek IDS, kliknij Dodaj. Kliknij pozycję Edytuj, aby zmodyfikować wyjątek IDS, lub Usuń, aby go usunąć.

Wybierz typ Alertu z listy rozwijanej. Określ Nazwę zagrożenia i Kierunek. Wyszukaj Aplikację, dla której chcesz utworzyć wyjątek. Określ listę adresów IP (IPv4 lub IPv6) lub podsieci. Większą liczbę wpisów rozdziel przecinkami.

Skonfiguruj Działanie związane z wyjątkiem IDS, wybierając jedną z opcji z listy rozwijanej (Domyślne, Tak, Nie). Wykonaj tę czynność w odniesieniu do każdego typu działania (Blokuj, Powiadom, Zapisz w dzienniku).


example

Jeżeli chcesz, aby w przypadku alertu o wyjątku IDS było wyświetlane powiadomienie, a czas zdarzenia był rejestrowany, jako ustawienie typu działania Blokuj pozostaw Domyślne, a w przypadku pozostałych dwóch typów działania (Powiadom i Zapisz w dzienniku) wybierz z listy rozwijanej opcję Tak.