Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Klaster

Opcja Włącz klaster jest włączana automatycznie, gdy klaster ESET zostanie skonfigurowany. Można ją wyłączyć ręcznie w oknie Ustawienia zaawansowane (F5), klikając ikonę przełącznika (jest to wygodne, gdy istnieje potrzeba zmiany konfiguracji bez wprowadzania zmian na pozostałych węzłach klastra ESET). Przełącznik tylko włącza lub wyłącza działanie klastra ESET. Aby skonfigurować lub zniszczyć klaster, należy użyć opcji Kreator klastrów lub zniszczyć klaster, korzystając z sekcji Narzędzia > Klaster w głównym oknie programu.

Klaster ESET nieskonfigurowany i wyłączony:

cluster_advanced_setup_disabled

Klaster ESET prawidłowo skonfigurowany wraz ze swoimi szczegółami i opcjami:

cluster_advanced_setup_enabled