Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Ustawienia priorytetu agenta

W razie potrzeby możesz określić kolejność aktywowania agentów programu ESET Mail Security po uruchomieniu oprogramowania Microsoft Exchange Server. Priorytet jest zdefiniowany przez wartość numeryczną. Niższe liczby oznaczają wyższy priorytet. Dotyczy to programu Microsoft Exchange Server 2007 i nowszych.

sever_agent_priority_setup

W górę / W dół

Umożliwia podwyższenie lub obniżenie priorytetu wybranego agenta przez przeniesienie go w górę lub w dół na liście. Możesz zmienić priorytet odpowiednich agentów (wyróżnionych pogrubioną czcionką).


note

Zalecamy pozostawienie priorytetu agenta DKIM ESET na ostatnim miejscu na dole, aby upewnić się, że nagłówki są podpisywane jako ostatnie po modyfikacjach nagłówków dokonanych przez poprzednich agentów.