Kontrola e-mailových schránok Office 365

ESET Mail Security umožňuje vykonávať kontrolu v hybridných prostrediach Office 365. Táto funkcia je dostupná v ESET Mail Security len v prípade, že používate hybridné prostredie Exchange (lokálne alebo v cloude). Podporované sú obidva scenáre smerovania správ – buď prostredníctvom Exchange Online, alebo lokálne vo vašej organizácii. Podrobnejšie informácie nájdete v tomto článku exlink.

Môžete kontrolovať vzdialené e-mailové schránky Office 365 a verejné priečinky rovnako ako pomocou Manuálnej kontroly databáz e-mailových schránok.

off365_target

Spustenie úplnej kontroly databáz vo veľkých prostrediach môže spôsobiť nežiaduce zaťaženie systému. Ak sa chcete tomuto problému vyhnúť, kontrolu spustite len na vybraných databázach alebo e-mailových schránkach. Na zníženie systémovej záťaže použite časový filter umiestnený v hornej časti okna. Z roletového menu tak môžete namiesto Kontrolovať všetky správy zvoliť napríklad možnosť Kontrolovať správy zmenené za posledný týždeň.

Odporúčame, aby ste si nastavili Účet Office 365. Stlačte kláves F5 a prejdite do sekcie Server > Manuálna kontrola databáz e-mailových schránok. Ďalšie informácie nájdete takisto v kapitole Podrobnosti účtu kontroly databáz.

Ak si chcete pozrieť aktivitu Kontroly e-mailových schránok Office 365, prejdite do časti Protokoly > Kontrola databáz e-mailových schránok.