Úvod

Pripravili sme pre vás používateľskú príručku, ktorá vám pomôže pri používaní programu ESET Mail Security. Pre spustenie pomocníka k časti programu, v ktorej sa nachádzate, stlačte kláves F1 . Zobrazí sa Pomocník programu pre sekciu programu, ktorú máte otvorenú.

Pre zachovanie konzistencie, a aby sa zabránilo zámene, je terminológia použitá v tejto príručke založená na názvoch parametrov nástroja ESET Mail Security. Používame tiež jednotnú sadu symbolov na zvýraznenie kapitol, ktoré sú zvlášť dôležité alebo sú iným spôsobom markantné.


Poznámka:

Poznámka je len krátky postreh. Hoci poznámkam nemusí byť venovaná zvláštna pozornosť, môžu obsahovať cenné informácie, ako napr. špecifické funkcie alebo odkaz na súvisiacu kapitolu.

 


Dôležité:

Takéto označenie vyžaduje vašu pozornosť a neodporúča sa ho ignorovať. Väčšinou ide o dôležité, avšak nie kritické informácie.

 


Upozornenie:

Toto označenie obsahuje mimoriadne dôležité informácie, pri ktorých by ste mali spozornieť. Upozornenia sú umiestnené tak, aby vás včas varovali a zároveň vám pomohli predísť chybám, ktoré by mohli mať negatívne následky. Prosím, dôkladne si prečítajte text ohraničený týmto označením, pretože sa týka vysoko citlivých systémových nastavení alebo upozorňuje na riziká.

 


Príklad:

Ide o prípad použitia alebo praktické znázornenie, ktorého cieľom je pomôcť vám porozumieť, ako je možné využiť konkrétnu funkciu.

 

Ak je v pravom hornom rohu stránky pomocníka zobrazený nasledujúci prvok, znázorňuje navigáciu v používateľskom rozhraní ESET Mail Security. Pomocou týchto inštrukcií sa dostanete do sekcie programu, ktorej je venovaná príslušná kapitola.

Otvorte ESET Mail Security
Kliknite na Nastavenia > Server > Nastavenia kontroly OneDrive > Registrovať

gui_click

 

Formátovanie:

Konvencia

Význam

Tučné písmo

Nadpisy sekcií, názvy funkcií alebo položky používateľského rozhrania, ako napr. tlačidlá.

Kurzíva

Zástupné symboly pre údaje, ktoré máte poskytnúť. Napríklad, file name alebo path znamená, že máte zadať konkrétnu cestu alebo názov súboru.

Courier New

Príklady kódov alebo príkazov.

Hypertextové prepojenie exlink

Poskytuje rýchly a jednoduchý prístup k súvisiacim prepojeným kapitolám alebo externým webovým lokalitám. Hypertextové prepojenia sú zvýraznené modrou farbou a môžu byť podčiarknuté.

%ProgramFiles%

Systémový adresár Windows, kde sú uložené programy systému Windows a ďalšie programy.

Príručka pre ESET Mail Security je rozdelená na niekoľko kapitol a podkapitol. Vďaka tomu môžete nájsť relevantné informácie jednoduchým prechádzaním Obsahu. Môžete tiež prípadne použiť textové vyhľadávanie podľa konkrétnych slov a fráz.