Nápověda k programu

Vítejte v nápovědě k ESET Mail Security. Věříme, že informace obsažené v této nápovědě vás seznámí s produktem a pomohou vám zabezpečit server. V případě, že potřebujete získat více informací pro konkrétní okno uživatelského rozhraní, nápovědu programu vyvoláte pro dané okno stisknutím klávesy F1 .

Z důvodu zachování konzistence a zabránění nejasnostem vychází použitá terminologie v této příručce z názvosloví ESET Mail Security. Používáme rovněž jednotnou sadu symbolů na zvýraznění částí kapitol, které jsou zvlášť důležité, případně by neměly uniknout vaší pozornosti.


Poznámka

Poznámka je krátký výtah informace. Ačkoli ji můžete vynechat, poznámka poskytuje cenné informace k dané funkci nebo odkaz na související kapitoly.

 


DŮLEŽITÉ

Tato akce vyžaduje vaši pozornost a neměli byste ji ignorovat. Obvykle obsahuje nekritické, ale však důležité informace.

 


VAROVÁNÍ

Takto označená informace vyžaduje vaši plnou pozornost. Varování jsou umístěna tak, aby vás včas varovala a zároveň vám pomohla vyvarovat se chybám, které by mohli mít negativní následky. Prosím, důkladně si přečtěte text ohraničený tímto označením, protože se týká velmi citlivých systémových nastavení nebo upozorňuje na možná rizika.

 


Příklad

Příklad popisující uživatelský scénář nebo praktickou ukázku pro pochopení fungování nebo používání dané funkce.

 

Pokud v pravém horní rohu nápovědy uvidíte následující prvek, znamená to, že se jedná o popis grafického uživatelského rozhraní produktu ESET Mail Security. Pro zobrazení popisovaného okna postupujte podle uvedených kroků.

Otevřete si ESET Mail Security
Klikněte na Nastavení > Server > Možnosti OneDrive kontroly > Registrovat

gui_click

 

Konvence formátování:

Konvence

Význam

Tučné písmo

Názvy sekcí, funkcí a položek uživatelského rozhraní jako jsou tlačítka.

Kurzíva

Zástupné znaky pro informace, které máte zadat. Například název souboru nebo cesta k souboru znamená, že máte zadat skutečnou cestu nebo název souboru.

Courier New

Příklady kódů nebo příkazů

Hypertextový odkaz exlink

Poskytuje rychlý přístup do odkazovaných kapitol nebo externích zdrojů. Hypertextové odkazy jsou zvýrazněny modře, mohou být podtržené.

%ProgramFiles%

Systémová složka operačního systému Windows, do které se standardně instalují programy a další součásti systému.

Online příručka ESET Mail Security je rozdělena do jednotlivých kapitol a podkapitol. Pro nalezení požadovaných informací můžete využít vyhledávací pole v horní části.