Příkazy

V této kapitole naleznete seznam základních eShell příkazů společně s popisem každého příkazu.


Poznámka:

Příkazy nerozlišují velikost písmen. Používat můžete velká i malá a příkaz se provede.

Vzorové příkazy, které se nachází v kontextu ROOT:

ABOUT

Zobrazí informace o programu a operačním systému. K dispozici jsou následující informace:

Název ESET bezpečnostního řešení včetně čísla verze.

Informace o operačním systému a hardwarových prostředcích.

Aktuálně přihlášený uživatel (včetně domény), úplný název server (FQDN v případě domény) a název klienta na portále ESET License Administrator.

Instalované komponenty ESET bezpečnostního řešení včetně čísla verzí.

KONTEXT:

      root

PASSWORD

Standardně je z bezpečnostních důvodů pro spuštění příkazů chráněných heslem vyžadováno zadání hesla. Jedná se o příkazy, pomocí kterých můžete vypnout antivirovou ochranu a jiným způsobem ovlivnit funkčnost ESET Mail Security. Při každém spuštění takového příkazu proto budete vyzvání k zadání hesla. Abyste nemuseli heslo zadávat pokaždé, můžete jej definovat pomocí tohoto příkazu. V tomto případě si heslo eShell zapamatuje a použije jej automaticky při spuštění příkazů chráněných heslem.


Poznámka:

K zapamatování hesla dojde pouze k pro aktuální eShell interaktivní relaci. Po ukončení eShell bude definované heslo zapomenuto. Při příštím eShell bude potřeba hesla definovat znovu.

Definování hesla je velmi užitečné při spouštění dávkových souborů / skriptů. Abyste mohli spouštět nepodepsané dávkové soubory, musíte mít ESET Shell politiku nastavenou na Úplný přístup. Příklad nepodepsaného dávkového souboru:

eshell start batch "&" set password plain <yourpassword> "&" set status disabled

Pomocí výše příkazu spustíte dávkový režim, definujete heslo a vypnete ochranu.


DŮLEŽITÉ:

Pokud je to možné, doporučujeme používat podepsané dávkové soubory. Jedině zabráníme tomu, aby heslo nebylo ve skriptu v čitelné podobě (jako na příkladu výše). Pro více informací přejděte od kapitoly Dávkové soubory.

KONTEXT:

      root

SYNTAXE:

      [get] | restore password

      set password [plain <password>]

OPERACE:

      get – Zobrazí heslo

      set – Nastaví nebo zruší heslo

      restore – Zruší heslo

ARGUMENTY:

      plain – Přepne na zadání hesla jako parametr

      password – Heslo

PŘÍKLADY:

      set password plain <yourpassword> – Nastaví heslo, které se automaticky použije při spouštění příkazů chráněných heslem

      restore password – Zruší heslo

PŘÍKLADY:

      get password – Tento příkaz použijte pro zjištění, zda je heslo definováno (zobrazí pouze hvězdičky "*", nikoli heslo v čitelné podobě). Pokud se nezobrazí hvězdičky, heslo není nastaveno

      set password plain <yourpassword> – Tento příkaz použijte pro definování hesla

      restore password –Tento příkaz použijte pro zrušení definovaného hesla

STATUS

Zobrazí informace o aktuálním stavu ochrany ESET Mail Security (podobně jako v GUI).

KONTEXT:

      root

SYNTAXE:

      [get] | restore status

      set status disabled | enabled

OPERACE:

      get – Zobrazí stav antivirové ochrany

      set – Vypne/Zapne antivirovou ochranu

      restore – Obnoví výchozí nastavení

ARGUMENTY:

      disabled – Vypne antivirovou ochranu

      enabled – Zapne antivirovou ochranu

PŘÍKLADY:

      get status – Zapne antivirovou ochranu

      set status disabled – Vypne ochranu

      restore status – Obnoví nastavení ochranu na standardní hodnoty (zapnuto)

VIRLOG

Jedná se o alias k příkazu DETECTIONS. Užitečný pro zobrazení informací o detekovaných hrozbách.

WARNLOG

Jedná se o alias k příkazu EVENTS. Užitečný pro zobrazení informací o událostech.