Začínáme > Prvotní kroky

Prvotní kroky

Níže uvedené doporučené kroky pokrývají prvotní konfiguraci produktu ESET Mail Security.

Oblast

Popis

Aktivace produktu

Ujistěte se, že máte produkt ESET Mail Security aktivován. Aktivaci můžete provést několika způsoby.

Aktualizace

Po dokončení aktivace produktu se ujistěte, že se spustila aktualizace modulů, a ověřte, že proběhla úspěšně.

Správce karantény zpráv

Vezměte v potaz, že správce karantény zpráv je dostupný přímo v hlavním okně programu. Prostřednictvím správce máte přístup ke zprávám umístěným v karanténě (ať již byly do karantény umístěny antispamovou, antivirovou, anti-phishingovou ochranou, případně na základě definovaných pravidel), můžete si zobrazit jejich detailů a provést odpovídající akci – zprávu doručit nebo odstranit.

Webové rozhraní karantény zpráv

Webové rozhraní představuje alternativní možnost k lokální správě karantény zpráv, protože umožňuje správu odkudkoli. Uživatelé si navíc prostřednictvím tohoto rozhraní mohou sami zprávy spravovat, a v případě potřeby si vybrané typy zpráv svépomocí z karantény doručit do své schránky. Nastavit si můžete upozornění na nově umístěnou zprávu do karantény, ale doporučujeme raději používat přehledy.

Přehledy o karanténě zpráv

Vytvořit můžete úlohu, která vámi definovaným uživatelům zašle souhrnný přehled o zprávách v karanténě, prostřednictvím kterého mohou vybrané typy zpráv z karantény doručit. Uživatelé se do webové karantény dostanou pouhým kliknutím na odkaz uvedeným v zaslaném přehledu a následně se přihlásí prostřednictvím svých doménových údajů.

Antispam – filtrování a ověření

Antispamové jádro využívá cloudové technologie k filtrování nevyžádané pošty směrované uživatelům. Tuto možnost použijte k definování lokálních IP adres do seznamu vyloučených adres. Tím zajistíte, že adresy uvnitř vaší infrastruktury budou v průběhu vyhodnocování zpráv ignorovány. Definovat můžete také seznam důvěryhodných a blokovaných odesílatelů. Dále je na vašem zvážení, zda aktivujete funkci greylisting.

Pravidla

Prostřednictvím pravidel můžete vytvářet ručně podmínky pro filtrování zpráv a definovat akce, které se s filtrovanými zprávami provedou. Pravidla můžete vytvářet samostatně pro ochranu transportu zpráv, ochranu databáze poštovních schránek a volitelnou kontrolu databáze poštovních schránek.

Test antivirové ochrany

Ověřte funkčnost antivirové ochrany.

Test antispamové ochrany

Ověřte funkčnost antispamové ochrany.

Test Anti-Phishingové ochrany

Ověřte funkčnost anti-phishingová ochrany.