Lokální karanténa

Lokální karanténa používá k uložení zpráv do karantény lokální souborový systém a SQLite databázi pro vytvoření indexu. Obsah karantény stejně jako databáze je z bezpečnostních důvodů šifrován. Tyto soubory naleznete v C:\ProgramData\ESET\ESET Mail Security\MailQuarantine (na Windows Server 2008 SP2 a novějším).


Poznámka

Pokud chcete používat Lokální karanténu zpráv, ale nechcete zprávy ukládat na disk C:, změňte v průběhu instalace cestu k datové složce.

Funkce lokální karantény:

SPAM a zprávy v karanténě budou ukládány na lokální souborový systém a nebudou uloženy v MS Exchange databázi.

Šifrování a komprimování zpráv uložených v karanténě.

Pokud nechcete spravovat karanténu zpráv přímo v produktu, můžete použít webové rozhraní.

Informace o zprávách v karanténě si můžete nechat zasílat e-mailem.

Automatické odstranění zpráv ze správce karantény (standardně po 21 dnech). Zprávy stále zůstanou na souborovém systému dokud nebudou automaticky odstraněny pravidelnou údržbou.

Automatické odstranění starých zpráv (standardně po 3 dnech). Pro více informací přejděte do kapitoly Ukládání souborů.

Možnost obnovení zpráv z karantény také prostřednictvím eShell (pokud nebyly smazány ze souborového systému).

Zprávy v karanténě si můžete kdykoli prohlédnout a rozhodnout, zda je chcete odstranit nebo doručit. Pro zobrazení obsahu karantény použijte Správce karantény zpráv, který je dostupný přímo v hlavním okně programu, nebo webové rozhraní karantény zpráv.


Poznámka

Pokud provozujete ESET Mail Security na více serverech v roli Hub Transport Server, je nutné lokální karanténu spravovat na každém serveru zvlášť. Jiný slovy, čím více serverů máte, tím více lokálních karantén budete muset spravovat.